spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow sp.a blijft bij uitstap kernenergie
sp.a blijft bij uitstap kernenergie PDF Afdrukken
donderdag, 2 september 2004

Bron: De aankondiging van minister Verwilghen om de uitstap uit de kernenergie opnieuw op tafel te gooien is compleet in tegenspraak met het regeerakkoord. Volgens volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) zou de nieuwe minister beter werk maken van het operationeel maken van alternatieven zoals afgesproken onder de regeringspartners.

Daar waar Minister Verwilghen aan de krant De Standaard zegt dat ďde beslissing van de vorige federale regering om tegen 2015 uit kernenergie te stappen opnieuw bekijken, geen taboe mag zijnĒ, pleit de sp.a voor een optimaal energie- en klimaatbeleid binnen het kader van de uitstap uit kernenergie. De beslissing van de vorige regering was precies een beslissing op lange termijn te nemen om in staat te zijn voldoende aan de alternatieven te werken in die tussenperiode.
Bedoeling is immers de 7 actieve kerncentrales in BelgiŽ te deactiveren Doel 1, 2, 3 en 4 en Tihange 1, 2, 3 zodra ze 4O jaar oud zijn, te beginnen in 2015 (Doel 1) en zo verder tot in 2025. Het gaat dus inderdaad om een geleidelijke uitstap in het belang van de komende generatie. Onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met een onoplosbaar afvalprobleem is uit den boze.
In plaats van gedane beslissingen opnieuw in vraag te stellen, is het aan de Minister van Energie om bijkomende beleidsinitiatieven te ontwikkelen ten einde hernieuwbare energiebronnen, efficiŽntere technologieŽn en een grotere vraagbeheersing te stimuleren binnen het kader van een geliberaliseerde energiemarkt en de Belgische Kyotodoelstellingen. De tekst van het regeerakkoord is duidelijk volgens De Meyer : ďIn de elektriciteitssector zal, gelet op de wet op de uitstap uit de kernenergie, een nieuw indicatief uitrustingsplan worden opgesteld waarbij de zekerheid en de onafhankelijkheid inzake energiebevoorrading wordt gewaarborgd en maximaal wordt overgeschakeld op nieuwe energiebronnen.(Ö). Onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, de centrale warmtekrachtkoppeling, brandstofceltechnologie en energie-efficiŽnte technologieŽn zullen, in samenwerking met de gewesten, maximaal worden ondersteund.Ē Daartoe zijn door deze regering reeds tal van beslissingen getroffen die mede door de bevoegde minister moeten worden uitgevoerd. Inzake hernieuwbare energieproductie en warmtekrachtkoppeling is er ondermeer in Gembloux beslist dat de bouw van nieuwe milieuvriendelijke productie-eenheden zullen bevorderd worden door de vergunningsprocedure voor de exploitatie ervan te bevorderen en door, in overleg met de Gewesten, nieuwe inplantingszones voor die productie-eenheden te voorzien. Andere recente beleidskeuzes zoals de verdere ontwikkeling van de Thorntonbank, het gebruik van biomassa in elektriciteitsproductie en het afbouwen van vervuilende steenkoolcentrales moeten eveneens worden uitgevoerd.
Alvorens dus de uitstap uit kernenergie opnieuw ter discussie te stellen, vraagt de sp.a dat de Minister van Energie eerst zijn huiswerk maakt en de reeds genomen beleidskeuzes op vlak van energie uitvoert; meer bepaald inzake energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling. Het onderzoek en vooral de industriŽle en commerciŽle toepassing van alternatieven zoals offshore windenergie, zonnepanelen , duurzaam geproduceerd waterstofgas, elektriciteitsopslag en brandstofcellen moeten dringend verder aangezwengeld worden.. Is dat niet een mooie uitdaging voor een nieuwe minister van energie en wetenschapsbeleid?
Spaarzaam omspringen met elektriciteit is een must en zal meer vragen dan een spaarlamp bedelen aan elk gezin. De overheid zou zelf ook meer het goede voorbeeld moeten geven: de verwarming van onze openbare gebouwen en de verlichting van onze wegen kunnen ongetwijfeld zuiniger gebeuren. De nieuwe minister moet minder bezig zijn met het terugschroeven van de nucleaire uitstap en meer met de instap in alternatieve energiebronnen.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief