spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow leefmilieu arrow Een Schelde-estuarium met plaats voor wonen, werken en natuur
Een Schelde-estuarium met plaats voor wonen, werken en natuur PDF Afdrukken
dinsdag, 23 november 2004

Bron: foto: BBTEMSE, 20 november ’04 – Op initiatief van sp.a-volksvertegenwoordiger Magda De Meyer vond in Temse een Ronde Tafel plaats omtrent de Schelde-uitdieping en de toekomstige effecten daarvan op wonen, werken en natuur in het Schelde-estuarium (gevat in de zogenaamde PROSES-planning). Meer concreet moet er tegen 2030 een maximale veiligheid komen tegen overstromingen, moeten de Schelde-havens vlot toegankelijk blijven en moet de natuur en vooral de rivier meer ruimte krijgen. Zo’n 60 geďnteresseerden van milieu- en vakbewegingen daagden op en konden achteraf hun inbreng hebben. Er was achteraf ook ruim plaats voor een informele babbel.

sp.a-Waasland had met dit interessant initiatief de belangrijkste spelers in de Schelde-discussie rond de tafel gebracht: Peter Symens (Natuurpunt), Bart Martens (Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de sp.a), Patrick Mertens (ABVV), Piet Callens (ACV), Kris Van der Coelden (Intercommunale Land van Waas), Ludo Hemelaer (Beheerscommissie Natuurcompensatie Deurganckdok) en Magda De Meyer (sp.a-Kamerlid).
Magda De Meyer betreurde het dat tot op heden de landbouw het debat domineert. De Meyer: “De toekomst van het Waasland ligt niet bij de primaire sector. Ook veiligheid, tewerkstelling en natuur in Waasland zijn in heel het debat rond het Schelde-Estuarium ontzettend belangrijk. Men vergeet blijkbaar dat Antwerpen de 5de containerhaven van de wereld is”. Inderdaad, Patrick Mertens (ABVV) en Piet Callens (ACV) bevestigden dat de totale werkgelegenheid van de haven van Antwerpen 103.320 personen of 5,5 % van de werkgelegenheid in Vlaanderen bedraagt. Het Linkeroevergebied van de Schelde is nu al goed voor een kwart van de resultaten van Antwerpse haven. De Westerschelde is de enige weg naar zee voor alle Scheldehavens die worden aangedaan door steeds meer en steeds grotere containerschepen. De verdieping van de vaargeul van 11,85 m. naar 13,1 m. is gewoon een economische noodzakelijkheid. De Scheldeverdieping is met name absoluut noodzakelijk voor de creatie van extra tewerkstelling in het Waasland de komende 15 jaar. Prognoses tonen dat er binnen die periode 7000 arbeidsplaatsen bij kunnen komen. Deze jobs zijn volgens in deze tijden goud waard.
Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Martens vroeg in zijn tussenkomst meer ruimte voor de rivier. Hij stelde onomwonden dat natuurgebieden aan de Schelde en de Durme economisch gezien meer opbrengen dan de landbouw. Martens: “Rivieren met overstromingsgebieden hebben een zelfreinigend vermogen en zijn aldus kostenbesparend op het vlak van waterzuivering. Tegelijk moet er door slibafzetting in de overstromingsgebieden minder worden gebaggerd in de Schelde wat alweer miljoenen euro’s bespaart”.
De natuurcompensaties zorgen voor het ecologische evenwicht ter zake en voor het behoud van ons uniek ecosysteem (uitgestrekt zoetwatergetijdengebied van maar liefst 160 km) aan de Scheldekant. Er moet ruimte komen voor de natuur, natuur die tegen een stootje moet kunnen en ook toegankelijk moet zijn voor de mensen. Het is juist dat een aantal landbouwbedrijven hiervoor zullen moeten sneuvelen. Daarom is het belangrijk dat er voor die mensen snel duidelijkheid komt, samen met alle mogelijke financiële compensaties. Daarvoor is een gedetailleerde studie nodig om de Wase landbouw compleet in kaart te brengen: hoeveel landbouwers zijn er, over welk soort bedrijven gaat het, is opvolging gegarandeerd, enz. ...
Peter Symens van Natuurpunt pleitte ervoor om de functies van natuurcompensatie, overstromingsgebied en natuurontwikkeling zo veel mogelijk binnen dezelfde gebieden te combineren. “Als over de toekomstige locaties vlug meer duidelijkheid kan komen, zal ook het lokale draagvlak voor de PROSES-planning groeien”, aldus Symens.
Wie graag de persmap met teksten van Magda De Meyer, Bart Martens, Peter Symens en de vakbonden wil ontvangen kan tijdens de kantooruren bellen naar het secretariaat van Magda De Meyer (03/771.25.11) of de vraag mailen naar

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief