spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow tewerkstelling arrow Magda De Meyer vindt dat economieminister Wase textielnijverheid moet beschermen
Magda De Meyer vindt dat economieminister Wase textielnijverheid moet beschermen PDF Afdrukken
donderdag, 2 december 2004

Bron: Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) ondervroeg in de parlementaire commissie bedrijfsleven federaal economieminister Marc Verwilghen over de toekomst van de Europese textiel- en kledingsector. Met name in het Waasland dreigt een ware vloedgolf aan goedkoop Chinees textiel binnenkort heel wat bedrijven én jobs weg te spoelen. De Meyer bestempelt de handel in Aziatische textiel die Europa binnenkomt onomwonden als oneerlijke concurrentie.

Het Waasland telt van oudsher heel wat textiel- en confectiebedrijven. Begin dit jaar waren er in de Oost-Vlaamse breigoedsector nog 2.750 arbeidsplaatsen, waarvan 40 procent in het Waasland. In de jaren zeventig telde het Waasland nog 120 textielbedrijven. Nu zijn er amper 30 firma's over met tussen de 5 en de 70 personeelsleden. Het jobverlies is inderdaad dramatisch en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Recentelijk nog gingen weer enkele bedrijven op de fles. De firma Mercatex legde enkele weken geleden in Sint-Niklaas de boeken neer van haar dochteronderneming, de BVBA Sacof, waarbij 37 personeelsleden opnieuw op straat kwamen te staan. De textielfederatie Febeltex en de vakbonden trekken al een tijdje aan de alarmbel. Terecht, want de WHO wil met ingang van 1 januari 2005 de markt volledig opengooien. Concreet zouden de invoerquota worden afgeschaft en kan Europa de massa textiel die uit China wordt ingevoerd niet meer beperken. Onrealistisch goedkope Chinese textiel en kleding zullen Europa overspoelen. Tussen 2001 en 2003 exporteerde China naar Europa al 98,7 procent van zijn productie als gevolg van de geleidelijke afbouw van de invoerquota. Febeltex schat het verlies aan banen in België op 10.000. De concurrentie met de lagelonenlanden, zoals China en Turkije, is inderdaad moordend. Belgische textielbedrijven die investeren in onderzoek en kwaliteit kunnen voorlopig wel het hoofd boven water houden, maar bij gebrek aan geschikte werkkrachten is er een vergrijzing van het personeelsbestand. Magda De Meyer wou van de minister weten welke perspectieven hij ziet in de kleding- en textielsector en welke initiatieven hij onderneemt om de Belgische bedrijven te beschermen tegen de te verwachten vloedgolf aan goedkoop Chinees textiel Minister Verwilghen stelde in zijn antwoord dat de Europese Commissie inzake de textiel- en kledingsector na 2005 acties klaar houdt aangaande onderzoek, onderwijs en opleiding, maar ook inzake handelsbeleid. Zeer concreet komen er op nationaal vlak maatregelen aangaande overheidsaankopen, concurrentiebeleid, toegang tot financiële middelen voor KMO’s, industriële eigendomsrechten, informatiecampagnes en imagovorming, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, onderwijs tot en met vorming en tewerkstelling. De minister kondigde eveneens aan dat na de afschaffing van de contingenteringsbepalingen op 1 januari 2005 de evolutie van de invoer uit China van textiel- en kledingproducten “kritisch in het oog zal worden gehouden”. Daartoe werd een speciaal toezichtsysteem uitgewerkt; als er sprake is van marktverstoring kan er worden ingegrepen. Deze nauwgezette ‘textiel-monitoring’ zal op zijn minst tot eind 2008 worden toegepast. Tegelijk wordt het beleid inzake de aanpak van namaak met succes verdergezet. Wat dat betreft werden tijdens de voorbije China-missie van ons land sluitende afspraken gemaakt.
Magda De Meyer is tevreden met deze aanpak. Interessant is volgens haar dat is dat er een extra meldingspunt is aangekondigd bij de Chinese autoriteiten, dat ook voor België en de regio’s kan worden gebruikt bij de verdere controle en het verdere toezicht. De Meyer hoopt dat dit dubbele Belgisch-Chinese controlesysteem op middellange termijn voor de Wase textielbedrijven een kentering zal teweeg brengen. De Meyer: “Aan het grote verhaal in een globale handelscontext hebben de individuele werknemers in de individuele Wase bedrijven weinig boodschap. Hun job staat immers op de tocht. Het is ook mijn overtuiging dat de toekomst van onze eigen sector alleen kan liggen in een verder doorgedreven kwaliteitsbeleid. De Wase bedrijven moeten daarom beroep doen op deskundigen inzake kwaliteitsbevordering in samenspraak met federale wetenschappelijke instellingen of universiteiten. De overheid biedt daarvoor trouwens financiële incentives”, aldus nog De Meyer. Zij hoopt dat er in de toekomst weer meer nieuwe bedrijven en extra jobs bijkomen in de voor onze regio zo belangrijke textiel- en kledingnijverheid.
De volledige tekst is na te lezen op: verslag commissie bedrijfsleven 30 nov. '04

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief