spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow sociale zaken arrow Barema’s onderhoudsplicht herbekijken
Barema’s onderhoudsplicht herbekijken PDF Afdrukken
dinsdag, 8 maart 2005

Bron: “In een aantal gevallen leidt het vastleggen van barema’s voor de onderhoudsplicht tot een verdubbeling of zelfs een vervijfvoudiging van wat kinderen moeten bijpassen voor hun ouders die in het rusthuis verblijven”. “Dat kan toch niet. sp.a ijvert al jaren voor de afschaffing van de onderhoudsplicht.”

“In een aantal gevallen leidt het vastleggen van barema’s voor de onderhoudsplicht tot een verdubbeling of zelfs een vervijfvoudiging van wat kinderen moeten bijpassen voor hun ouders die in het rusthuis verblijven”. “Dat kan toch niet. sp.a ijvert al jaren voor de afschaffing van de onderhoudsplicht.”
Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont (PS) legde recent een aantal regels vast die de OCMW’s de keuze laten tussen enerzijds de afschaffing van de onderhoudsplicht of anderzijds het hanteren van dezelfde barema’s in het ganse land. “Op zich is de filosofie van deze maatregel een stap vooruit. Het maakt de afschaffing van de onderhoudsplicht mogelijk en waar men niet kiest voor de afschaffing is er nu eenvormigheid. Ook positief is dat minister Dupont de minimumgrenzen waaronder men sowieso vrijgesteld is verhoogd heeft”, vindt Geerts.
Senator Geerts ging aan het rekenen en ontdekte minder fraaie dingen. “In veel gevallen betekent de invoering van dit barema een stijging van het bedrag dat kinderen maximaal moeten bijdragen voor het onderhoud van hun ouders in het rusthuis. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een vervijfvoudiging van wat kinderen moeten bijpassen. In Lokeren bijvoorbeeld is voor een netto maandloon van 2500 euro het maximaal terug te vorderen bedrag nu 85 euro. Met de nieuwe barema’s kan dit 462 euro worden. Dat is een aanslag op de portemonnee van modale tweeverdieners en alleenstaanden.”
“Dat kan toch echt niet”, benadrukt Geerts. “Ik dacht dat het de bedoeling was om een nieuw, eenvormig en transparant systeem in te voeren, niet om gezinnen op kosten te jagen. Een aanpassing dringt zich op. Op korte termijn door de nieuwe barema’s niet toe te passen op bestaande dossiers waar deze een verslechtering van de huidige toestand veroorzaken. Op middellange termijn vragen we dat de nieuwe barema’s herbekeken worden. Vaak zijn het de armste gemeenten met de armste inwoners die de onderhoudsplicht niet direct kunnen afschaffen. De bewoners van precies deze gemeenten opzadelen met een vervijfvoudiging van de bijdrage is wraakroepend.”
Kamerleden Magda De Meyer en Jan Peeters ijveren al jaren voor de afschaffing van de onderhoudsplicht. “Het is een onrechtvaardig systeem, want sommigen ontsnappen aan betaling ondanks het feit dat ze best wel bemiddeld zijn. Daarnaast leidt dit systeem in vele families tot ruzies en voelen vele senioren zich bedelaars bij hun eigen kinderen. Tot slot zijn wij van oordeel dat de zorg voor senioren een zaak is van de gemeenschap. Zeker als je weet dat de opbrengst van de onderhoudsplicht voor de OCMW’s relatief beperkt is, vinden we de afschaffing de evidentie zelve.”

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief