spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow sociale zaken arrow Oost-Vlaamse pilootprojecten partnergeweld verlengd
Oost-Vlaamse pilootprojecten partnergeweld verlengd PDF Afdrukken
woensdag, 4 mei 2005

Bron: Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) drong bij Minister van maatschappelijk Integratie, Dupont, aan op de verlenging van het pilootproject ‘partnergeweld’, waarvan de financiering eind juni afliep. De minister beloofde verder zetting van de financiering tot eind dit jaar én een overleg met Justitie en de Vlaamse Gemeenschap om tot een blijvende en structurele verlening te komen.

Partnergeweld is ook in Oost-Vlaanderen een belangrijk probleem. Het parket is vragende partij voor hulpverlening, vermits er niet altijd via gerechtelijke weg een oplossing kan geboden worden. Een laagdrempelig therapieaanbod voor dader én slachtoffer zorgt voor het voorkomen van verder geweld én voor preventie naar volgende generaties zoadat het geweld tussen partners niet wordt doorgegeven.
Sinds maart 2004 werd in de politiezone Dendermonde een pilootproject opgestart rond partnergeweld gefinancierd vanuit het Federaal Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Momenteel zijn er middelen voorzien tot eind juni 2005 voor de projecten Dendermonde, Oudenaarde en Gent (gecoördineerd door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen).
Er is onzekerheid over de verder zetting van deze projecten op langere termijn.
Het project houdt zich bezig met psychisch en fysisch geweld en biedt hulpverlening, zowel aan het plegen van partnergeweld als aan de ondersteuning van hun gezinsleden. Na een doorverwijzing vanuit de politie neemt de hulpverlener contact op met pleger en slachtoffer in hun thuissituatie om te proberen de situatie te veranderen. Het gaat om een intensieve begeleiding waarbij getracht wordt gewelddadige patronen van communicatie en omgaan met elkaar te doorbreken en dit zo snel mogelijk na de escalatie van het geweld.
Het pilootproject kan positieve resultaten voorleggen. Tot op heden blijkt dat bij 2/3 van de dossiers die in begeleiding zijn bij de hulpverleners, er geen politionele tussenkomst meer vastgesteld wordt. De eerste evaluatie van het pilootproject is dan wel positief te noemen.
Vermits partnergeweld een prioriteit is van deze regering, is het voor Magda De Meyer essentieel om dit project verder te zetten in het kader van de zo broodnodige efficiënte en geïntegreerde aanpak van het geheel.
Zij vroeg aan de minister om de financiering te verlengen, gezien de positieve resultaten en de inpassing ervan in de regeringsprioriteiten. Minister Dupont stelde dat hij bereid was de pilootprojecten te verlengen tot eind dit jaar en ondertussen het overleg op te starten met zijn collega Onkelinkx van Justitie én de Vlaamse Gemeenschap om tot een structurele verlenging te komen van het experimentele daderhulpproject.
Volgens de minister is het duidelijk dat vrijwillige of semi-verplichte dadertherapie echt helpt. De Meyer is alvast blij dat hierdoor partnergeweld verder kan ingedijkt worden.
Voor meer informatie: Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief