spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow volksgezondheid arrow Een hond in rustoord is echt niet zo’n gek idee!
Een hond in rustoord is echt niet zo’n gek idee! PDF Afdrukken
maandag, 30 mei 2005

Bron: Sp.a-volksvertegenwoordiger Magda De Meyer houdt dezer dagen een pleidooi voor het houden van gezelschapsdieren in verzorgingsinstellingen.Momenteel wordt in de Kamer ter zake van haar een resolutie besproken. In de media schieten een aantal rusthuisbeheerders De Meyers voorstel af. Een aantal professoren maakt van het idee bovendien een karikatuur: Zij zien in hun verbeelding al een hele stoeterij drollende dieren door de gangen van de rustoorden draven. Geheel onterechte én bijzonder goedkope kritiek vindt Magda De Meyer. Vele praktijkvoorbeelden en ernstige studies tonen dat de mensen wel degelijk beter worden van het gezelschap voor dieren; vooral als zij in instellingen verblijven.

Dieren kunnen de levenskwaliteit gunstig beïnvloeden. Dat is algemeen bekend. Volgens wetenschappelijke studies, o.a. Cazaux, Geertrui, Mensen en andere dieren, hun onderlinge relaties meervoudig bekeken, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2001 en Van Houdt Sabine & Declrercq Anja, Een gebruiksvriendelijk huisdierenbeleid in residentiële voorzieningen voor ouderen, Leuven, Lucas 2002 tonen aan dat gezelschapsdieren een positieve invloed uitoefenen op zowel de fysieke (motorische) als geestelijke (psychische, sociale, affectieve en emotionele) toestand, als op de gezondheid in het algemeen. Senioren blijven langer actief als ze de zorg voor een huisdier hebben. Kinderen met communicatieproblemen bloeien open als ze de warmte van een dier voelen. Honden in het bijzonder kunnen onvoorwaardelijke liefde schenken, ze maken geen onderscheid tussen jong of oud, gezond of ziek, wel of niet kunnen lopen, praten of horen.
In ons land experimenteren een aantal rusthuizen nu al met het houden van honden en het inschakelen ervan in het therapeutische proces om bejaarden te stimuleren en alert te houden. In de pediatrie kennen we het succesvolle experiment van paardentherapie bij autistische kinderen. Organisaties als ‘Hachiko’ en ‘Chakka’ tonen al vele jaren aan dat dieren in tehuizen heilzaam zijn. Marleen Bouckaert van de vzw Chakka wijst er op dat in ons land, met name in Geel, reeds in de negentiende eeuw mensen met een geestesziekte in contact met dieren werden gebracht om het genezingsproces te versnellen. De Amerikaanse psychiater Boris Levinson toonde meer dan dertig jaar geleden al aan dat huisdieren ‘een muur van stilte’ konden doorbreken. Hij gaf dan ook aan ziekenhuizen en bejaardenhuizen de raad om huisdieren als ‘brengers van vreugde’ te laten fungeren. Initiatieven als Chakka in ons land, het ‘aaihondenproject’ in Nederland en Pro-Dogs in Groot-Brittannië organiseren bezoeknamiddagen met honden in rust- en verzorgingstehuizen. Ook elders in Europa zijn goede voorbeelden te vinden: in het departement Loire - Atlantique in Frankrijk zijn er niet minder dan 32 instellingen (waaronder 2 universitaire ziekenhuizen) die samen 4 katten en 28 honden herbergen. In Nederland zijn er ondertussen 700 rust- en verzorgingstehuizen (van de 1600) waar huisdieren worden toegestaan. In Wales blijkt twee op drie homes een duidelijk beleid te hebben inzake het houden van dieren en 34 hiervan laat het houden van persoonlijke gezelschapsdieren toe. In de VS heeft men positieve ervaringen met het inschakelen in ziekenhuizen van huisdieren in de therapie. Ook in de VS mogen in een aantal ziekenhuizen de eigen huisdieren van ziekenhuispatiënten op bezoek komen.
De Meyer wil de pleinvrees voor huisdieren in de Belgische rust- en verzorgingstehuizen wegnemen. Zeker wanneer het gaat om honden, nochtans ‘de trouwste vriend van de mens’, worden door personeelsleden van die instellingen vaak argumenten als angst en hygiëne naar voren gebracht. Allemaal brengers van ziektes en extra werk voor het personeel, zo wordt beweerd. De Meyer vindt dat deze elementen niet opwegen tegen de sociale-, affectieve-, psychologische- en therapeutische voordelen bij de aanwezigheid van het dier. Op sociaal vlak is door het bezoekproject van Chakka aangetoond dat rustoordbewoners al geruime tijd vol verlangen uitkijken naar het bezoek van honden. Het contact met de hond haalt vele mensen uit hun sociaal isolement. Vele residenten vertellen dat ze bij dieren veel gemakkelijker lucht geven aan hun emoties. “Praten doe ik met mijn vrienden, maar huilen doe ik met mijn hond”, aldus een emotionele getuigenis. Uit de praktijk bleek ten slotte dat ook op het vlak van een verhoogd gevoel van eigenwaarde, herinneringen en humor vooruitgang geboekt werd met de hond als katalysator. Naast de mentale gezondheid zijn er ook heel wat positieve invloeden op het vlak van de fysieke gezondheid. Honden stimuleren bejaarden om zich te bewegen, om beter te gaan kijken en luisteren… De bewoners van de rustoorden strelen de dieren en ontspannen zich. Australisch onderzoek heeft daadwerkelijk aangetoond dat de aanwezigheid van een hond het welzijn van de residenten bevordert: er is een verlaging van de bloeddruk, een stabilisatie van de angst, van vermoeidheid, van verwarring en een verhoging van kracht. Wekelijkse bezoeken met Golden Retrievers in rust- en verzorgingstehuizen hebben bij mensen met Alzheimer een enorme verbetering in hun sociale interacties aangetoond.
De vzw Hachiko uit Merelbeke is een door het ministerie erkende organisatie die gehandicapten helpt door voor hen hulphonden op te leiden. Het is de bedoeling om de eeuwenoude band tussen mens en hond te gebruiken in functie van een betere levenskwaliteit voor personen met een handicap. Concreet wordt door het project de autonomie voor personen met een handicap gemaximaliseerd. Caroline Thienpont van Hackiko gebruikt de band die mens en hond verenigt voor een belangrijke zaak: “Speciaal opgeleide hulphonden geven hen de mogelijkheid om een aantal moeilijke of voor hen onmogelijke handelingen toch te verrichten. Dit stelt hen in staat om minder afhankelijk van hulp van derden door het leven te gaan. Meer zelfs, de hulphonden zijn een steun, een toeverlaat en de open deur op de weg naar onafhankelijkheid. Niet alleen wordt de bewegingsvrijheid van de gehandicapte vergroot, maar ook de mogelijkheden tot het leggen van sociale contacten waardoor de maatschappelijke (re)integratie toeneemt”, aldus Thienpont.
Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer is tevreden dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar voorstel inzake het recht op een gezelschapsdier in verzorgingsinstellingen bespreekt. In onze door werkstress en overdreven hygiëne geobsedeerde maatschappij kan zij enig begrip opbrengen voor de bedenkingen die het personeel van bepaalde rustoorden nu naar voren brengt. Uiteraard moeten verpleegsters voortaan niet eerst de honden uitlaten alvorens ze de bejaarden gaan verzorgen, en uiteraard zijn dieren binnen operatiekwartieren volstrekt taboe. De serieuze bezwaren zijn echter allemaal bespreekbaar en de logistiek problemen voor de introductie van een hond of een kat in een instelling zijn op te lossen door praktische afspraken te maken en door samen te werken met de bewoners zelf. Vele buitenlandse en binnenlandse studies en praktijkvoorbeelden hebben de positieve invoelden op het psychische – en fysische vlak onomstootbaar aangetoond. De Meyer is dan ook definitief gewonnen voor het idee van dieren in verzorgingsinstellingen. Nu de verantwoordelijken van de instellingen nog. De rustoordbewoners kijken in elk geval met veel verlangen naar hun huisdier uit.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief