spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow Ook mensen kunnen failliet gaan
Ook mensen kunnen failliet gaan PDF Afdrukken
donderdag, 22 december 2005

Bron: internetDe aangepaste wet op de collectieve schuldregeling gaat op 1 januari in. “De nieuwe wet geeft arbeidsrechtbanken de mogelijkheid om mensen met aanzienlijke schulden en een echt uitzichtloze situatie persoonlijk failliet te verklaren”, legt kamerlid De Meyer uit. “De rechter mag de beslissing nemen uit de overweging dat de schuldeisers geen grote sommen meer zullen kunnen innen en dat de schuldenaar bij afbetaling van zelfs kleine bedragen helemaal in een uitzichtloze situatie terecht komt.” Lees verder voor de schuldbemiddelaar in uw buurt en de integrale wettekst.

Arbeidsrechtbanken kunnen binnnkort particulieren persoonlijk failliet verklaren. “Dat is goed, want zo vermijden we dat mensen de rest van hun leven in armoede moeten leven.” “Het gaat om een belangrijk sluitstuk op de reeds bestaande wet op de collectieve schuldenregeling uit 1999”, zegt De Meyer. “De schuldenregeling voorzag niet in een oplossing voor de allerarmsten. Het gaat om mensen die voor de rest van hun leven in armoede zouden moeten leven, als de rechtbank niet ingrijpt. Vaak zijn het mensen die gedupeerd uit een echtscheiding komen. Als gevolg daarvan zadelen we ze ook nog met een reeks schulden op van hun gewezen echtgenoot die met de noorderzon verdwenen is. Dat kan toch niet”, vindt De Meyer.
De aangepaste wet voorziet in voldoende beschermingsmaatregelen voor zowel schuldenaar als schuldeiser. “Het is niet onbelangrijk dat we de procedure overhevelen van de beslagrechter naar een arbeidsrechter, die zoveel mogelijk in onderling overleg een oplossing zal zoeken.” Het idee van het persoonlijk faillissement is afkomstig van de armoedeorganisaties.
Moet de schuldenaar toch zijn openstaande rekeningen geheel of gedeeltelijk afbetalen via een procedure van collectieve schuldregeling, dan garandeert de nieuwe wet voortaan ook minstens het behoud van het leefloon als overschot.
De wet treedt in werking op 1/1/2006, maar een moeten nog een aantal uitvoeringsbesluiten genomen worden.
Om de procedure voor een persoonlijk faillissement op te starten kunt u terecht bij een schuldbemiddelaar. Om te weten wie erkend is als schuldbemiddelaar neemt u best contact op met uw lokale OCMW. Kunt u daar niet terecht, dan kan u ook contact opnemen met Het Verbruikersateljee (02/552.02.48).
De in de Kamer goedgekeurde wet kunt u vinden op de website van de Kamer: WETSONTWERP houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling
In bijlage vindt u een krantenartikel uit De Tijd waarin de nieuwe wet goed wordt uitgelegd. Er zit ook een uitvoeriger nota 'eigen schuld, dikke bult...' van het 'Verbruikersateljee' bij, waarin de nieuwe situatie grondig wordt uitgelegd.
verwant bericht: Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer bekomt idee van ‘persoonlijk faillissement

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief