spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow volksgezondheid arrow Kamer steunt voorstel Magda De Meyer voor gespecialiseerde borstklinieken
Kamer steunt voorstel Magda De Meyer voor gespecialiseerde borstklinieken PDF Afdrukken
donderdag, 16 juni 2005

Bron: internetIn 2002 kregen in West-Europa naar schatting 125.600 vrouwen borstkanker. In Vlaanderen wordt zelfs één vrouw op acht er ooit door getroffen. Kamerlid Magda De Meyer (sp.a) pleitte daarom – samen met tal van gespecialiseerde organisaties – eind 2004 voor een wettelijke omkadering van borstklinieken, zoals er onder meer in Aalst één bestaat. De Kamer keurde haar voorstel nu goed.

In 2002 stierven in België 2.700 vrouwen ten gevolge van de ziekte. België ‘scoort’ daarbij niet goed. De overlevingskansen bij vrouwen kunnen aanzienlijk toenemen indien de vroege opsporing, diagnose, behandeling en nazorg van borstkanker wordt uitgevoerd in een borstkliniek door een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van borstkanker.
De Meyer: “Verschillende organisaties, zoals de Belgische Federatie tegen Kanker, Europa Donna Belgium en de Vlaamse Liga tegen Kanker, en medisch-wetenschappelijke kringen dringen er bij de overheid al lang op aan om te starten met de oprichting van erkende borstklinieken. Ook werd op 5 juni 2003 door het Europees Parlement een resolutie gestemd die aan de lidstaten van Europa vraagt om erkende borstcentra in hun land op te richten.”
Er bestaan in België al borstklinieken, maar er is sprake van wildgroei en er zijn geen kwaliteitscriteria. De Meyer: “Een aantal van de centra halen genoeg patiënten en leveren correct medisch werk, zoals de borstkliniek van het OLVrouwziekenhuis in Aalst. Kleiner is het aantal centra waar ook een kwaliteitsvolle psychosociale begeleiding bestaat. De erkenning en normering van borstklinieken in België is noodzakelijk om een correcte diagnose en een optimale behandeling van borstkanker te verzekeren.”
In de resolutie van het Europees Parlement worden de richtlijnen opgesomd waaraan een borstkliniek moet voldoen. De Meyer neemt deze over, zoals: een minimaal aantal operaties per jaar, leiding door gespecialiseerde artsen in een multidisciplinair team, permanente vorming van personeel, toegang voor de patiënten tot psychologische begeleiding, psychotherapeutische ondersteuning en fysiotherapie, en sociale dienstverlening.
De Meyer: “Binnen de psychologische begeleiding is het seksuele luik een essentieel onderdeel. Want naast de confrontatie met de ziekte en de blijvende vrees voor een terugkeer er van zijn er ook de – meer of minder – verminkende chirurgische ingrepen en de langdurige, lichamelijke ingrijpende behandelingen. Uit onderzoek blijkt dat maar één op drie vrouwen met borstkanker achteraf een goede seksuele relatie met hun partner hebben. Slechts 15% van de vrouwen bespreekt dit probleem met een arts.”
Zelfhulpgroepen voor borstkankerpatiënten spelen ook een belangrijke rol in het leren omgaan met de ziekte. Zij bevorderen de uitwisseling van ervaringen en informatie. De Meyer: “In ons land bestaan talloze zelfhulpgroepen voor borstkanker. Ingebed in het netwerk dat borstklinieken rond de patiënten opbouwen kunnen de zelfhulpgroepen hulpvragen beter beantwoorden en hun werking efficiënter maken.”
De Commissie Volkgezondheid keurde de resolutie goed en roept de regering op werk te maken van borstklinieken. De voltallige Kamer stemt de tekst op donderdag 16 juni.
Voor meer info neem contact op met Magda De Meyer, tel. 03/771 25 11

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief