spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow Naar een betere wet natuurrampenverzekering
Naar een betere wet natuurrampenverzekering PDF Afdrukken
vrijdag, 8 juli 2005

Bron: internetIn de Kamer werd zopas de wet op de natuurrampenverzekering goedgekeurd. De huidige vormt al jaren een probleem. De nieuwe wet werd door amendementen van Magda De Meyer en haar sp.a-collega's in het parlement heel wat verbeterd. “Wolkbreuken boven het Waasland zullen in de toekomst in elk geval geen financiële kater meer achterlaten”, aldus De Meyer.

In het verleden werd schade geleden als gevolg van een overstroming of een andere natuurramp, vergoed via het Rampenfonds. Deze vergoeding liet echter lang op zich wachten en was nooit volledig. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer woont op het laagste punt in Temse (aan de Vlietbeek, vlak bij de brug van Temse) en kan spijtig genoeg vanuit eigen ervaring spreken. Haar woning en die van vele van haar buren liep in september 1998 ook onder water, zij hadden meer dan 1,5 meter water in hun woning. Wie geen eigen verzekering voor overstromingen had moest beroep doen op het Rampenfonds. In Temse werden toen heel wat dossiers ingeleid. Een lijdensweg voor vele inwoners die enorm veel paperassen moesten invullen en lang moesten wachten op een beslissing of ze al dan niet een gedeeltelijke tegemoetkoming kregen uit het rampenfonds. Vorige week sloeg het noodlot opnieuw toe in Vlaanderen. Deze keer kwam het Waasland relatief goed weg. De grootste overlast concentreerde zich in West-Vlaanderen en het westen van Oost-Vlaanderen. In het Waasland werden de grootste problemen ten westen van de lijn Stekene-Wetteren genoteerd. Magda De Meyer is tevreden met de nieuwe wet zoals die gisteren in de Kamer werd gestemd: alle problemen uit het verleden zijn van de baan en een verzekering tegen natuurrampen wordt toegankelijk gemaakt voor iedereen. Magda De Meyer overloopt de positieve zaken uit de nieuwe natuurrampenverzekering. Zo zijn niet alleen overstromingen gedekt, maar ook andere natuurrampen, zoals aardbevingen. Vooral de dekking van een overstroming van de riolering is belangrijk. Je moet immers niet in een risicogebied wonen om last te hebben van overstromende rioleringen. Het is ook belangrijk dat er een verplichte koppeling komt tussen de brand- en de natuurrampenverzekering. Iedereen die een brandverzekering afsluit, beschikt voortaan ook automatisch over een natuurrampenverzekering. Uit ramingen van minister Verwilghen blijkt dat de bijkomende premie voor die dekking niet meer zal bedragen dan 3 tot 5 euro per 25.000 euro verzekerde waarde.
Dankzij Magda De Meyer en haar collega-sp.a-parlementsleden werd het oorspronkelijke voorstel nog heel wat verbeterd.
Zo werd de franchise (het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen bij een schadegeval) verminderd van 2.200 euro naar 1.000 euro. Dat is vooral een steun voor mensen die regelmatig last hebben van overstromingen, aangezien zij nu een kleiner deel van de schade zelf moeten betalen.
Een tweede belangrijke wijziging betreft de definitie van de natuurramp ‘grondverzakking’. In eerste instantie was dat een ‘plotse beweging te wijten aan een natuurlijk fenomeen’. Onder die definitie was het onduidelijk of de recente grondverzakkingen in bijvoorbeeld Sint-Truiden onder de nieuwe natuurrampenverzekering vielen. sp.a veranderde de definitie zo dat er geen twijfel meer mogelijk is: grondverzakkingen, van geheel of gedeeltelijke natuurlijke oorsprong zijn gedekt.
De derde belangrijke wijziging, slaat op de schadevergoedingsprocedure. In het ontwerp bestond de mogelijkheid dat discussies over de hoogte van de schadevergoeding voor lange tijd doorliepen, wat ook de uitkering ervan onnodig vertraagt. In de nieuwe wet is nu voorzien in strikte procedures. Wanneer er geen betwisting is over de schadevergoeding, wordt die binnen de dertig dagen uitgekeerd. Indien er wel discussie tussen verzekeraar en verzekerde ontstaat, wordt van beide kanten een expert aangesteld, met de mogelijkheid om een derde onafhankelijke expert te laten beslissen. Bij discussie moet de verzekeraar binnen de drie maanden na aanduiding van de expert van de verzekerde, de uiteindelijke schadevergoeding uitkeren. Gedaan dus met jarenlang wachten op een schadevergoeding. Waaslanders zullen in de toekomst iets minder angstig uitkijken naar aanhoudende regenbuien en aanzwellende rivieren en beken. Met deze wet komt er eindelijk een werkbare oplossing voor de verzekering voor natuurrampen. Magda De Meyer is blij dat met de sp.a-aanpassingen in de natuurrampenverzekering, zodat die nu zowel betaalbaar als consumentvriendelijk zal zijn.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief