spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow vragen in de kamer arrow Interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen
Interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen PDF Afdrukken
donderdag, 14 juli 2005

Bron: Als "bezige bij" zit Magda De Meyer uiteraard niet stil in de Kamer. Op deze pagina kan je alle interpellaties en mondelinge en schriftelijke vragen terugvinden die Magda tijdens de huidige legislatuur reeds heeft ingediend!

De meeste recente vragen vindt u door te klikken op de website van De Kamer Hieronder vindt u ze allemaal nog eens op een rijtje met een korte inhoud en een link naar het verslag van vraag en antwoord. Klik op "lees het volledige artikel..." en u treft, chronologisch in tijd, de meest recente vragen van Magda.

1.

Q5111936
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de Dienst voor Alimentatievorderingen" (nr. 11936).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking06/06/2006
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC984
2.

Q5111771
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de onderhoudsplicht in de rusthuizen" (nr. 11771).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking23/05/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC975
Eurovoc-descriptorenALIMENTATIEPLICHT | BEJAARDE
3.

Q5111706
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het aanrekenen van kinesistenkosten op het zakgeld van rusthuisbewoners" (nr. 11706).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking23/05/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC975
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE | PARAMEDISCH BEROEP
4.

Q5111175
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "een korting voor jongeren op hogesnelheidstreinen" (nr. 11175).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking22/05/2006
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC970
Eurovoc-descriptorenJONGERE | TARIEFBELEID | SNELVERVOER | VERVOER PER SPOOR
5.

Q5111704
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de ombudsdienst voor patiŽnten" (nr. 11704).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/05/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC965
Eurovoc-descriptorenBEMIDDELAAR | RECHTEN VAN DE ZIEKE
6.

Q5111703
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de kostprijs van het pneumokokkenvaccin" (nr. 11703).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/05/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC965
Eurovoc-descriptorenKIND | VACCIN
7.

Q5111702
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het chronisch vermoeidheidssyndroom" (nr. 11702).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/05/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC965
Eurovoc-descriptorenZIEKTE
8.

Q5111698
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de dure 'sociale' energietarieven" (nr. 11698).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/05/2006
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC966
Eurovoc-descriptorenELEKTRICITEITSVOORZIENING | AARDGAS | SOCIAAL BELEID | ENERGIEPRIJS
Vrije trefwoordenSOCIAAL TARIEF
9.

Q5111697
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk over "de 'internetinformatie' voor anorexiapatiŽnten" (nr. 11697).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/05/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC964
Eurovoc-descriptorenZIEKTE | INTERNET
10.

Q5111673
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de toekenning van sociale tarieven voor gas en elektriciteit aan vreemdelingen die in het wachtregister zijn opgenomen" (nr. 11673).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/05/2006
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC966
Eurovoc-descriptorenELEKTRICITEITSVOORZIENING | AARDGAS | SOCIAAL BELEID | ENERGIEPRIJS | VLUCHTELING
Vrije trefwoordenSOCIAAL TARIEF
11.

Q5111171
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Mobiliteit over "de inschrijvingsprocedures van buitenlandse voertuigen" (nr. 11171).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking15/05/2006
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC961
Eurovoc-descriptorenINVOER | REGISTRATIE VAN EEN VOERTUIG | AUTOMOBIEL
12.

Q51P1362
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het verzekeringsproduct 'AGF-Excellence Santť'" (nr. P1362).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking04/05/2006
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag207, P.00011
Eurovoc-descriptorenVERZEKERING | KOSTEN VOOR ZIEKENHUISOPNAME
13.

Q51P1351
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over "de postkantoren" (nr. P1351).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking27/04/2006
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag205, P.00021
Eurovoc-descriptorenPOSTDIENST
14.

Q5111169
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over de maandelijkse Intrastat-aangiften en de vermelding van goederencodes op facturen" (nr. 11169).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking26/04/2006
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC934, P.11
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE HANDEL | EUROPESE UNIE | STATISTIEK
15.

Q5111367
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheids- en preventiecontracten 2006" (nr. 11367).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking25/04/2006
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC932, P.22
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | OPENBARE VEILIGHEID
16.

Q5111366
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de (on)inbaarheid van gestolen cheques" (nr. 11366).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking25/04/2006
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC931, P.22
Eurovoc-descriptorenFRAUDE | DIEFSTAL | CHEQUE
17.

Q5111172
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de zelfstandigen uit de nieuwe Europese lidstaten" (nr. 11172).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking25/04/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC928, P.13
Eurovoc-descriptorenZELFSTANDIG BEROEP | EUROPESE UNIE
18.

Q5111170
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "de Europese steun aan het RHIYA-project in AziŽ" (nr. 11170).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking25/04/2006
VergaderingBUITENLANDSE BETREKKINGEN
Integraal verslagC929, P.2
Eurovoc-descriptorenONTWIKKELINGSBELEID | ONTWIKKELINGSHULP | EUROPESE UNIE
19.

Q5111174
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het verlengen van tijdelijke verblijfsvergunningen" (nr. 11174).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking19/04/2006
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC924, P.41
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MIGRATIEBELEID | TOELATING VAN VREEMDELINGEN
20.

Q5111173
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de zelfstandigen uit de nieuwe Europese lidstaten" (nr. 11173).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking19/04/2006
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC924, P.39
Eurovoc-descriptorenZELFSTANDIG BEROEP | EUROPESE UNIE
21.

Q5111080
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de schrapping van de terugbetaling voor borstreconstructie" (nr. 11080).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking29/03/2006
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC912, P.9
Eurovoc-descriptorenZIEKTEVERZEKERING | KANKER
22.

Q5110826
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "malafide praktijken bij de verkoop van hondenpups" (nr. 10826).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking28/03/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC911, P.4
Eurovoc-descriptorenHUISDIER | DIERENBESCHERMING
23.

Q5110914
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "de plannen van De Post in het Waasland" (nr. 10914).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking27/03/2006
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC905, P.33
Eurovoc-descriptorenPOSTDIENST
24.

Q5110780
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "onaanvaardbare praktijken van deurwaarders bij collectieve schuldenregeling" (nr. 10780).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking21/03/2006
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC898, P.1
Eurovoc-descriptorenSCHULDENLAST | GERECHTSDEURWAARDER
25.

Q51P1291
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de regularisatie van de mensen zonder papieren" (nr. P1291).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/03/2006
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag197, P.00008
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | ILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | VERBLIJFSRECHT
26.

Q5110827
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het wetsontwerp in verband met het handelsverbod op zeehonden-, honden- en kattenbont" (nr. 10827).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking15/03/2006
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC894, P.10
Eurovoc-descriptorenZEEZOOGDIER | HUISDIER | BESCHERMING VAN DE FAUNA | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
27.

Q5110187
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de vertraging in het verlengen van tijdelijke verblijfsvergunningen" (nr. 10187).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking08/03/2006
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC881, P.7
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | TOELATING VAN VREEMDELINGEN
28.

Q51P1235
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over "de verkoopspraktijken van de elektriciteitsbedrijven" (nr. P1235).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/02/2006
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag193, P.00013
Eurovoc-descriptorenELEKTRICITEITSVOORZIENING | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Vrije trefwoordenHANDELSPRAKTIJKEN
29.

Q51P1222
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het energieplan" (nr. P1222).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking09/02/2006
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag192, P.00028
Eurovoc-descriptorenELEKTRICITEITSVOORZIENING | ENERGIEVOORZIENING | SOCIAAL BELEID | TARIEFBELEID | ENERGIEPRIJS
Vrije trefwoordenSOCIAAL TARIEF
30.

Q5110106
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de bedreigde projecten forensische psychiatrie" (nr. 10106).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking08/02/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC851, P.77
Eurovoc-descriptorenPSYCHIATRISCHE INRICHTING | GEDETINEERDE
31.

Q5110105
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de bedreigde projecten forensische psychiatrie" (nr. 10105).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking07/02/2006
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC845, P.18
Eurovoc-descriptorenPSYCHIATRISCHE INRICHTING | OPNAME IN PSYCHIATRISCHE KLINIEK | GEDETINEERDE
32.

Q51P1178
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de subsidievermindering voor de psychiatrische opvang van geÔnterneerden" (nr. P1178).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking26/01/2006
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag189, P.00001
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSSTEUN | PSYCHIATRISCHE INRICHTING | OPNAME IN PSYCHIATRISCHE KLINIEK | GEDETINEERDE
33.

Q5109726
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de basisbankdienst" (nr. 9726).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking17/01/2006
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC812, P.3
Eurovoc-descriptorenWETGEVING | BESLAG OP BEZITTINGEN | BANK
34.

Q5109212
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het plaatsgebrek in het noodopvangcentrum van Sint-Pieters-Woluwe" (nr. 9212).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking17/01/2006
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC813, P.32
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING
35.

Q5109363
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "de knelpunten in de NMBS-dienstregeling in het Waasland en de Denderstreek" (nr. 9363).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking16/01/2006
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC810, P.1
Eurovoc-descriptorenSPOORWEGNET | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS
36.

Q5109489
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de monopolievorming op de koffiemarkt door Douwe Egberts" (nr. 9489).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking10/01/2006
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC803, P.9
Eurovoc-descriptorenMONOPOLIE | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | KOFFIE
37.

Q51P1138
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de billijke vergoeding" (nr. P1138).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking22/12/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag185, P.00013
Eurovoc-descriptorenAUTEURSRECHT
38.

Q51P1116
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het sociaal tarief in het kader van de energiefactuur" (nr. P1116).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking08/12/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag174, P.00019
Eurovoc-descriptorenSOCIAAL BELEID | TARIEFBELEID | ENERGIEPRIJS
Vrije trefwoordenSOCIAAL TARIEF
39.

Q5109215
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over "de agressieve kredietreclame" (nr. 9215).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking30/11/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC771, P.2
Eurovoc-descriptorenLENING | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | RECLAME
40.

Q5108837
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de achterstal van DAVO bij de overname van OCMW-dossiers" (nr. 8837).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking09/11/2005
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC737, P.6
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | ALIMENTATIEPLICHT
41.

Q5108392
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de werking van DAVO en verhoogde voorschotten op onderhoudsgeld" (nr. 8392).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking09/11/2005
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC737, P.6
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | ALIMENTATIEPLICHT
42.

Q51P1021
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken over "de ticketverkoop via internet" (nr. P1021).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking27/10/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag167, P.00005
Eurovoc-descriptorenBESCHERMING VAN DE CONSUMENT | VERKOOP | INTERNET
43.

Q5108648
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de geneesmiddelen voor OCMW-cliŽnten" (nr. 8648).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking26/10/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC731, P.8
Eurovoc-descriptorenVLUCHTELING | GENEESMIDDEL | MINIMUMBESTAANSINKOMEN | SOCIALE UITKERINGEN
44.

Q5108647
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de infobrochure voor consumenten over krediet" (nr. 8647).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking25/10/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC719, P.4
Eurovoc-descriptorenKREDIET | WETGEVING | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
45.

Q5108551
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de nood aan extra middelen in de sector van de palliatieve zorg" (nr. 8551).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200520060
Datum bespreking25/10/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC723, P.10
Eurovoc-descriptorenSOCIALE VOORZIENINGEN | RECHTEN VAN DE ZIEKE
Vrije trefwoordenPALLIATIEVE ZORGEN
46.

Q5108412
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de renovatie van het oceanografisch schip 'Belgica'" (nr. 8412).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking25/10/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC719, P.2
Eurovoc-descriptorenWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | BOOT
47.

Q5108189
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de stand van zaken van het Belgische wetsontwerp inzake verbod op fabricage en commercialisering van producten afgeleid van zeehonden" (nr. 8189).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking25/10/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC719, P.1
Eurovoc-descriptorenZEEZOOGDIER | BESCHERMING VAN DE FAUNA | DIERENBESCHERMING | JACHTVOORSCHRIFTEN | EG COMMISSIE
48.

Q5108322
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de anonieme Aidstesten" (nr. 8322).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking05/10/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC699, P.24
Eurovoc-descriptorenZIEKTE | AIDS
49.

Q5107976
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "hoeveproducten" (nr. 7976).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking05/10/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC701, P.30
Eurovoc-descriptorenKEURINGSDIENST VAN WAREN | LEVENSMIDDELENWETGEVING | VOEDINGSPRODUCT | ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT
50.

Q5107901
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Landsverdediging over "de renovatie van de Belgica" (nr. 7901).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking05/10/2005
VergaderingLANDSVERDEDIGING
Integraal verslagC700, P.1
Eurovoc-descriptorenKRIJGSMACHT | BOOT
51.

Q5108017
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de openingsuren van buurtwinkels" (nr. 8017).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking04/10/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC695, P.6
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | OPENINGSTIJD VAN EEN WINKEL
52.

Q5107977
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de geboorteaktes van adoptiekinderen" (nr. 7977).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking21/09/2005
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC693, P.8
Eurovoc-descriptorenADOPTIE | HUWELIJK | ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT
53.

Q5108001
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de overname van Electrabel door Suez en de gevolgen voor de consument" (nr. 8001).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking20/09/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC691, P.1
Eurovoc-descriptorenECONOMISCHE CONCENTRATIE | ELEKTRICITEITSVOORZIENING | OVERNAMEBOD
54.

Q5107762
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "TV-spelletjes waar geld te winnen valt" (nr. 7762).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking12/07/2005
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC683, P.1
Eurovoc-descriptorenKANSSPEL | TELEVISIE
55.

Q510P969
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de spoorontsluiting van het Deurganckdok" (nr. P969).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking07/07/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag152, P.00016
Eurovoc-descriptorenHAVENINSTALLATIE | GOEDERENVERVOER | VERVOER PER SPOOR
56.

Q5107763
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het uitblijven van de centrale ombudsdienst energie" (nr. 7763).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking05/07/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC672, P.28
Eurovoc-descriptorenBEMIDDELAAR | ENERGIEBELEID
57.

Q5107761
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de impact van de nieuwe afspraken in verband met de Chinese textielexport en de strategie die hierbij gevolgd kan worden" (nr. 7761).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking05/07/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC672, P.33
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE HANDEL | CONCURRENTIE | TEXTIELINDUSTRIE | CONCURRENTIEBEPERKING | CHINA
58.

Q5107531
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verdere uitvoering van het nationale hondenplan" (nr. 7531).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking05/07/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC674, P.19
Eurovoc-descriptorenHUISDIER | OPENBARE VEILIGHEID
59.

Q510P960
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verkoop van broodjes en andere bereidingen door slagers" (nr. P960).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking30/06/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag150, P.00011
Eurovoc-descriptorenKEURINGSDIENST VAN WAREN | VOEDINGSPRODUCT | VOLKSGEZONDHEID
60.

Q5107530
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de impact van de nieuwe afspraken in verband met de Chinese textielexport" (nr. 7530).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking28/06/2005
VergaderingBUITENLANDSE BETREKKINGEN
Integraal verslagC664, P.20
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE HANDEL | TEXTIELINDUSTRIE | INVOERBELEID | EUROPESE UNIE | CHINA
61.

Q5107291
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "het geheime rapport van Monsanto over de genetisch gemodificeerde maÔs" (nr. 7291).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking28/06/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC661, P.15
Eurovoc-descriptorenVOEDINGSPRODUCT | BIOTECHNOLOGIE | GENETISCH GEMODIFICEERD ORGANISME
62.

Q5107533
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de aanleg van een aardgasvervoerleiding over het grondgebied van de gemeente Brakel" (nr. 7533).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking21/06/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC651, P.23
Eurovoc-descriptorenENERGIEDISTRIBUTIE | AARDGAS
63.

Q5107532
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het weigeren van budgetmetercliŽnten door Luminus" (nr. 7532).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking21/06/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC651, P.22
Eurovoc-descriptorenELEKTRICITEITSVOORZIENING | ARMOEDE
64.

Q5107441
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "TV-spelletjes waar 'geld te winnen valt'" (nr. 7441).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking21/06/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC651, P.17
Eurovoc-descriptorenKANSSPEL | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | TELEVISIE
65.

Q5107290
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de oprichting van de evaluatiecommissie inzake de DAVO" (nr. 7290).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking14/06/2005
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC647, P.29
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | ALIMENTATIEPLICHT
66.

Q5107292
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de verwijdering van radioactieve bliksemafleiders" (nr. 7292).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking08/06/2005
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC635, P.21
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIVITEIT | VOLKSGEZONDHEID | RISICOPREVENTIE | IONISERENDE STRALING
67.

Q5107289
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de ziekenhuistarieven" (nr. 7289).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking07/06/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC632, P.15
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | FACTURERING | KOSTEN VOOR ZIEKENHUISOPNAME
68.

Q5106922
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de anciŽnniteit van de vrijwillige brandweer bij aanwerving als beroepskracht" (nr. 6922).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking18/05/2005
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC603, P.25
Eurovoc-descriptorenBRANDBESTRIJDING | PERSONEEL | VRIJWILLIGERSWERK
69.

Q5106869
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het import- en handelsverbod op honden-, katten- en zeehondenbont" (nr. 6869).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking10/05/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC591, P.7
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE HANDEL | ZEEZOOGDIER | HUISDIER | BESCHERMING VAN DE FAUNA | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
70.

Q5106743
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het aanrekenen van onwettige materiaalsupplementen in de ziekenhuizen" (nr. 6743).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking03/05/2005
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC587, P.15
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL
71.

Q5106654
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het project 'partnergeweld' in de politiezone Dendermonde" (nr. 6654).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking03/05/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC589, P.29
Eurovoc-descriptorenGEZIN | POLITIE | GEWELD
72.

Q5106000
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren en asielzoekers" (nr. 6000).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking03/05/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC589, P.25
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | GEZONDHEIDSVERZORGING
73.

Q5106088
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de stroomhalsbanden voor honden" (nr. 6088).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking25/04/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC567, P.59
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING
74.

Q5105956
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de borstkankerscreening" (nr. 5956).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking25/04/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC567, P.48
Eurovoc-descriptorenZIEKTE | VOORKOMING VAN ZIEKTEN | GEZONDHEIDSBELEID | KANKER
75.

Q510P833
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het Stookoliefonds" (nr. P833).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking21/04/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag130, P.00002
Eurovoc-descriptorenAARDOLIE | SOCIAAL BELEID | ENERGIEPRIJS
76.

Q510P785
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de staking van de postbodes" (nr. P785).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking24/03/2005
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag124, P.00018
Eurovoc-descriptorenSTAKING | POSTDIENST
77.

Q5106147
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de aanstelling van een federale ombudsman voor de energiesector" (nr. 6147).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking22/03/2005
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC542, P.7
Eurovoc-descriptorenBEMIDDELAAR | ENERGIEBELEID
78.

Q5105747
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "een nieuw dodelijk ongeval bij een overweg in Sint-Niklaas" (nr. 5747).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking14/03/2005
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC530, P.40
Eurovoc-descriptorenOPENBARE VEILIGHEID | VERKEERSVEILIGHEID | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS
79.

Q5105874
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het referentieadres voor zigeuners" (nr. 5874).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking09/03/2005
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC527, P.18
Eurovoc-descriptorenVERBLIJFPLAATS | DOMICILIE | ZIGEUNER
80.

Q5105618
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de werking van de dienst 100 in het algemeen en in het Waasland in het bijzonder" (nr. 5618).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking23/02/2005
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC512, P.27
Eurovoc-descriptorenEERSTE HULP
81.

Q5105513
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van buitenschoolse kinderopvang" (nr. 5513).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking15/02/2005
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC496, P.55
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | FISCALITEIT | KINDEROPPAS
82.

Q5105277
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheid in onze kerncentrales" (nr. 5277).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking02/02/2005
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC489, P.44
Eurovoc-descriptorenNUCLEAIRE VEILIGHEID | OPENBARE VEILIGHEID | KERNCENTRALE
83.

Q5105047
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de oneerlijke concurrentie van China op de internationale textielmarkt en de sociale gevolgen daarvan voor BelgiŽ" (nr. 5047).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking26/01/2005
VergaderingBUITENLANDSE BETREKKINGEN
Integraal verslagC475, P.2
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE HANDEL | CONCURRENTIE | TEXTIELINDUSTRIE | CONCURRENTIEBEPERKING | CHINA
84.

Q5105048
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de verhoging van de onderhoudsbijdrage" (nr. 5048).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking18/01/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC464, P.6
Eurovoc-descriptorenALIMENTATIEPLICHT | BEJAARDE
85.

Q5104866
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de humane omkadering bij de geboorte van een levenloos kind" (nr. 4866).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking11/01/2005
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC450, P.4
Eurovoc-descriptorenKIND | BURGERLIJKE STAND
86.

Q5104664
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "pelsdierenkwekerijen in ons land" (nr. 4664).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking11/01/2005
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC449, P.12
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING | PELSDIER
87.

Q5104573
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verklaring van opname in een ziekenhuis" (nr. 4573).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking21/12/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC445, P.22
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | RECHTEN VAN DE ZIEKE
88.

Q510P614
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de Filmkeuringscommissie" (nr. P614).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking09/12/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag098, P.00000
Eurovoc-descriptorenFILM
89.

Q5104572
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de richtlijn- Bolkestein" (nr. 4572).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking30/11/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC416, P.29
Eurovoc-descriptorenEUROPESE RAAD | DIENSTENSECTOR | LIBERALISERING VAN HET HANDELSVERKEER | EG-RICHTLIJN
90.

Q5104571
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de toekomst van de Europese textiel- en kledingsector" (nr. 4571).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking30/11/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC416, P.26
Eurovoc-descriptorenKLEDINGINDUSTRIE | TEXTIELINDUSTRIE | EUROPESE UNIE
91.

Q510P583
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de budgetmeter voor elektriciteit" (nr. P583).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking25/11/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag095, P.00012
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | ARMOEDE
92.

Q5104276
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de veemarkt van Ciney" (nr. 4276).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking23/11/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC399, P.1
Eurovoc-descriptorenJUDICIELE RECHTSPRAAK | DIERENBESCHERMING | STRAATHANDEL
93.

Q5104362
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dreigende sluiting van een aantal pediatrische afdelingen" (nr. 4362).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking17/11/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC394, P.15
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | ADMINISTRATIEVE HERVORMING | PEDIATRIE
94.

Q5104120
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het zakgeld voor rusthuisbewoners bij overlijden" (nr. 4120).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking09/11/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC385, P.22
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE
95.

Q5104054
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het zakgeld voor rusthuisbewoners" (nr. 4054).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking09/11/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC385, P.22
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE
96.

Q5103962
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het gratis museumbezoek op zondag" (nr. 3962).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200420050
Datum bespreking19/10/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC357, P.34
Eurovoc-descriptorenMUSEUM
97.

Q5103494
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de afschaffing van de fiscale aftrek van motorkledij" (nr. 3494).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking19/10/2004
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC353, P.1
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | FISCALITEIT | DIRECTE BELASTING | INKOMSTENBELASTING | KLEDINGSTUK
98.

Q5103527
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Landsverdediging over "het schrappen van de oorlogsrente voor de Poolse oud-strijders" (nr. 3527).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking15/09/2004
VergaderingLANDSVERDEDIGING
Integraal verslagC339, P.9
Eurovoc-descriptorenVERGOEDING | RENTE | OUD-STRIJDER | PARLEMENTAIRE PROCEDURE
99.

Q5103400
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de structurele maatregelen om de werking van projecten inzake groepswerking binnen de dagcentra van 'De Sleutel' verder te zetten" (nr. 3400).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking13/07/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC329, P.14
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSSTEUN | DRUGVERSLAVING
100.

Q5103397
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de zakgeldregeling in rustoorden wanneer de resident onder een bewindvoerder valt" (nr. 3397).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking13/07/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC331, P.6
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE
101.

Q5103371
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over "de promotie van vegetarisch voedsel" (nr. 3371).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking13/07/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC329, P.12
Eurovoc-descriptorenVOEDINGSPRODUCT | VLEESPRODUCT | VOLKSGEZONDHEID
102.

Q5103370
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de promotie van vegetarisch voedsel" (nr. 3370).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking13/07/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC329, P.12
Eurovoc-descriptorenVOEDINGSPRODUCT | VLEESPRODUCT | VOLKSGEZONDHEID
103.

Q5103258
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het dwangvoederen bij ganzen en eenden" (nr. 3258).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking13/07/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC329, P.4
Eurovoc-descriptorenVLEESPRODUCT | DIERENBESCHERMING | PLUIMVEE
104.

Q5103357
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de moeizame opstart van de nieuwe Dienst voor Alimentatievorderingen" (nr. 3357).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking06/07/2004
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC320, P.15
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | SOCIALE BIJSTAND | ALIMENTATIEPLICHT
105.

Q510P490
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de sluiting van een hondenfokkerij in Aalst" (nr. P490).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking01/07/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag076, P.00043
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING
106.

Q5103084
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitkeringen aan alleenstaande invaliden" (nr. 3084).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking30/06/2004
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC317, P.20
Eurovoc-descriptorenGEHANDICAPTE | ALLEENSTAANDE | SOCIALE UITKERINGEN
107.

Q5103071
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het geschiktheidsonderzoek voor personeelsleden van lokale besturen" (nr. 3071).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking30/06/2004
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC317, P.18
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | PERSONEEL | MEDISCH ONDERZOEK
108.

Q5102884
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de niet-terugbetaling van een botdensitometrie" (nr. 2884).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking30/06/2004
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC317, P.3
Eurovoc-descriptorenKOSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG | ZIEKTE | VOORKOMING VAN ZIEKTEN | ZIEKTEVERZEKERING
109.

Q5103260
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de prijzencontrole op de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen" (nr. 3260).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking29/06/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC312, P.1
Eurovoc-descriptorenPRIJSBELEID | GENEESMIDDEL
110.

Q5103259
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren" (nr. 3259).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking29/06/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC310, P.1
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | SOCIALE VOORZIENINGEN | GEZONDHEIDSVERZORGING
111.

Q510P442
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de voedselveiligheid in een vleesbedrijf te Stekene" (nr. P442).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking10/06/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag071, P.00020
Eurovoc-descriptorenKEURINGSDIENST VAN WAREN | VERONTREINIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN | VOLKSGEZONDHEID
112.

Q5102773
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het Bijzonder Solidariteitsfonds" (nr. 2773).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking09/06/2004
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC291, P.3
Eurovoc-descriptorenBESTEDINGEN VOOR GEZONDHEID | ZIEKTEVERZEKERING | SOCIALE ZEKERHEID
113.

Q5102939
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de incasso-activiteiten van gerechtsdeurwaarders" (nr. 2939).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking24/05/2004
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC268, P.35
Eurovoc-descriptorenGERECHTSDEURWAARDER
114.

Q510P397
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de stopzetting van de subsidie aan De Sleutel" (nr. P397).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking19/05/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag066, P.00012
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | DRUGVERSLAVING
115.

Q5102827
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over "de verkiezingsreclame" (nr. 2827).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking14/05/2004
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC260, P.34
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | VERKIEZINGSPROPAGANDA
116.

Q5102780
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de gedwongen invordering van belastingschulden bij mensen met schuldenlast" (nr. 2780).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking12/05/2004
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC256, P.3
Eurovoc-descriptorenSCHULDENLAST | INNING DER BELASTINGEN
117.

Q5102295
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het referentieadres voor zigeuners" (nr. 2295).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking04/05/2004
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC247, P.3
Eurovoc-descriptorenVERBLIJFPLAATS | ZIGEUNER
118.

Q510P351
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de belastingschuld bij feitelijke scheiding" (nr. P351).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking29/04/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag061, P.00008
Eurovoc-descriptorenECHTSCHEIDING | DIRECTE BELASTING | INKOMSTENBELASTING
119.

Q510P282
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het faillissement van een privť-rusthuis in Oostende" (nr. P282).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking18/03/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag055, P.00004
Eurovoc-descriptorenFAILLISSEMENT | BEJAARDE | SOCIALE VOORZIENINGEN
120.

Q5102157
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de verkiezingsreclame" (nr. 2157).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking17/03/2004
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC201, P.24
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | RECLAME
121.

Q5102123
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de Staten-generaal van het Gezin" (nr. 2123).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking17/03/2004
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC200, P.9
Eurovoc-descriptorenGEZINSBELEID
122.

Q5102137
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de neutrale bezoekruimten" (nr. 2137).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking16/03/2004
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC196, P.31
Eurovoc-descriptorenECHTSCHEIDING | KIND | GEZIN
123.

Q510P265
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de onverantwoorde verhoging van de prijs van de kabel-TV voor Electrabel-klanten" (nr. P265).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking04/03/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag053, P.00001
Eurovoc-descriptorenPRIJSSTIJGING | TELEDISTRIBUTIE
124.

Q5101894
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de uitvoeringsbesluiten bij de wet inzake gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewoners" (nr. 1894).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking03/03/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC183, P.3
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE
125.

Q5101684
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over "de niet-naleving van de nieuwe bepalingen inzake agressieve reclame voor consumentenkrediet" (nr. 1684).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking02/03/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC176, P.3
Eurovoc-descriptorenWETGEVING | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | RECLAME
126.

Q5101753
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gevaar voor de volksgezondheid van het proefdierencentrum in Machelen" (nr. 1753).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking18/02/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC168, P.54
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | PROEFNEMING MET DIEREN | VOLKSGEZONDHEID
127.

Q5101694
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de voorrangskaarten van de NMBS voor mindervaliden" (nr. 1694).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking18/02/2004
VergaderingINFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Integraal verslagC171, P.27
Eurovoc-descriptorenGEHANDICAPTE | REIZIGERSTARIEF | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS
128.

Q510P228
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "het Alimentatiefonds" (nr. P228).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking12/02/2004
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag050, P.00016
Eurovoc-descriptorenALIMENTATIEPLICHT
129.

Q5101076
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Landsverdediging over "de geluidsoverlast aan de oefenzones voor F16s in de Kempen" (nr. 1076).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking11/02/2004
VergaderingLANDSVERDEDIGING
Integraal verslagC157, P.1
Eurovoc-descriptorenAKOESTISCHE VERVUILING | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | GEVECHTSVLIEGTUIG
130.

Q5101628
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "het nakomen van de lopende engagementen met voormalig concentratieland EthiopiŽ en aangaande de redenen van het ontnemen van de status van concentratieland aan EthiopiŽ" (nr. 1628).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking10/02/2004
VergaderingBUITENLANDSE BETREKKINGEN
Integraal verslagC156, P.7
Eurovoc-descriptorenETHIOPIE | ONTWIKKELINGSBELEID | ONTWIKKELINGSHULP
131.

Q5101421
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de schulden die tijdens de periode van feitelijke scheiding worden gemaakt" (nr. 1421).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking27/01/2004
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC137, P.28
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | SCHULDENLAST | GESCHEIDEN PERSOON
132.

Q5101401
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de mantelzorg bij zwaar zieke kinderen" (nr. 1401).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking27/01/2004
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC139, P.1
Eurovoc-descriptorenVERLOF OM SOCIALE REDENEN | KIND | KANKER
133.

Q5101253
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de situatie van de Roma-Kosovaren" (nr. 1253).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking21/01/2004
VergaderingBINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Integraal verslagC134, P.15
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | ZIGEUNER
134.

Q5101238
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de bescherming van minderjarigen op het internet" (nr. 1238).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking20/01/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC131, P.1
Eurovoc-descriptorenTRANSMISSIENET | KINDERBESCHERMING | INTERNET
135.

Q5101070
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het onverantwoord buiten laten staan van landbouwdieren in de vrieskoude" (nr. 1070).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking19/01/2004
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC125, P.16
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING
136.

Q5101069
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de problemen in verband met de wet op de collectieve schuldenregeling" (nr. 1069).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking06/01/2004
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC114, P.15
Eurovoc-descriptorenSCHULDENLAST | WETGEVING
137.

Q5100886
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het intrafamiliaal geweld" (nr. 886).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking08/12/2003
VergaderingJUSTITIE
Integraal verslagC090, P.12
Eurovoc-descriptorenGEZIN | GEWELD
138.

Q5100716
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de houding van BelgiŽ met betrekking tot de Europese chemische hervorming" (nr. 716).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking25/11/2003
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC072, P.40
Eurovoc-descriptorenCHEMISCH PRODUCT | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | EG COMMISSIE
139.

Q5100715
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de houding van BelgiŽ met betrekking tot de Europese chemische hervorming" (nr. 715).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking25/11/2003
VergaderingBEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELI JKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Integraal verslagC072, P.40
Eurovoc-descriptorenCHEMISCH PRODUCT | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | EG COMMISSIE
140.

Q5100714
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid over "de uitvoeringsbesluiten bij de wet inzake gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewoners" (nr. 714).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking17/11/2003
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC058, P.1
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE
141.

Q5100668
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het remgeld op de spoedgevallendienst voor jonge sporters" (nr. 668).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking17/11/2003
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC058, P.45
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | JONGERE | EERSTE HULP | SPORT
142.

Q5100514
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de onderfinanciering van de stedelijke openbare ziekenhuizen" (nr. 514).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking17/11/2003
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC058, P.26
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | FINANCIERING | PERSONEEL
143.

Q5100566
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de termijnen van voorlichting en raadpleging in het geval van een collectief ontslag" (nr. 566).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking12/11/2003
VergaderingSOCIALE ZAKEN
Integraal verslagC050, P.18
Eurovoc-descriptorenWETGEVING | COLLECTIEF ONTSLAG
144.

Q5100378
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de problemen met de antiblafhalsbanden voor honden" (nr. 378).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking04/11/2003
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC043, P.18
Eurovoc-descriptorenHUISDIER | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
145.

Q510P029
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de situatie bij de beschutte werkplaatsen" (nr. P029).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking23/10/2003
VergaderingPLENAIRE VERGADERING KAMER
Integraal verslag018, P.00016
Eurovoc-descriptorenGERESERVEERDE ARBEIDSPLAATS | MINIMUMBESTAANSINKOMEN
Vrije trefwoordenBESCHUTTE WERKPLAATS
146.

Q5100421
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dierentuinwetgeving" (nr. 421).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking21/10/2003
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC032
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN | WILD ZOOGDIER | DIERENVOORSTELLING
147.

Q5100420
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "wilde dieren in circussen" (nr. 420).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking21/10/2003
VergaderingVOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Integraal verslagC032
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN | WILD ZOOGDIER | DIERENVOORSTELLING
148.

Q5100379
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de aftrekbaarheid van kinderopvangkosten voor grensarbeiders" (nr. 379).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting200320040
Datum bespreking21/10/2003
VergaderingFINANCIEN EN BEGROTING
Integraal verslagC026, P.19
Eurovoc-descriptorenBELASTINGAFTREK | KINDEROPPAS | GRENSARBEIDER
149.

Q5100169
TitelVraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Landsverdediging over "de onrust in de legerkazernes" (nr. 169).
Auteur(s) De Meyer, Magda, SPASPI, 00477
Zitting000020031
Datum bespreking30/09/2003
VergaderingLANDSVERDEDIGING
Integraal verslagC008, P.5
Eurovoc-descriptorenKRIJGSMACHT | DEFENSIEBEGROTING

1.

0175
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
TitelToekenning leefloon. - Berekening bestaansmiddelen. - Inkomens.
Datum indiening23/01/2006       Vraag, antwoord ontvangen :  B110
Eurovoc descriptorenGEHANDICAPTE | SOCIALE UITKERING | MINIMUMBESTAANSINKOMEN
2.

0413
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelToekenning leefloon. - Berekening bestaansmiddelen. - Inkomens.
Datum indiening23/01/2006       Vraag, antwoord ontvangen :  B110
Eurovoc descriptorenGEHANDICAPTE | SOCIALE UITKERING | MINIMUMBESTAANSINKOMEN
3.

0644
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelOnderschepping van een kippentransport op de Brusselse ring.
Datum indiening18/01/2006       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B109
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING | VERVOER VAN DIEREN | PLUIMVEE
4.

0641
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelVerkoop van niet-efficiŽnte vermageringsproducten via de apotheken.
Datum indiening18/01/2006       Vraag, antwoord ontvangen :  B109
Eurovoc descriptorenVOEDINGSPRODUCT | APOTHEKER | VOEDINGSZIEKTE
5.

0640
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelHondenfokkerijen. - Controles op hondenverkoop.
Datum indiening18/01/2006       Vraag, antwoord ontvangen :  B109
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING
Vrije trefwoordenHOND
6.

0637
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelDe doorverwijzing naar de spoedgevallendienst van scholieren.
Datum indiening17/01/2006       Vraag, antwoord ontvangen :  B109
Eurovoc descriptorenONDERWIJSINSTELLING | EERSTE HULP | ZIEKTEVERZEKERING | GENEESKUNDIGE NOODHULP
7.

0167
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementVice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken
TitelAgressieve kredietreclame.
Datum indiening21/12/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B106
Eurovoc descriptorenKREDIET | CONSUMPTIEF KREDIET | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | RECLAME
8.

0611
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelLek in raffinaderij in Kallo.
Datum indiening14/12/2005       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B105
Eurovoc descriptorenRAMP DOOR MENSELIJK TOEDOEN | AARDOLIE | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | VOLKSGEZONDHEID
9.

0870
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementVice-Eerste Minister en Minister van Justitie
TitelNationaliteit. - Geboorteakte.
Datum indiening13/12/2005       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B105
Eurovoc descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | NATIONALITEIT | ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT
10.

0770
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementStaatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
TitelNMBS. - Station van Willebroek. - Toegankelijkheid voor gehandicapten.
Datum indiening07/12/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B105
Eurovoc descriptorenVERVOER PER SPOOR | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN
Vrije trefwoordenNMBS
11.

0567
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelForensische psychiatrie. - Nationale instelling. - Kleinschalige pilootprojecten.
Datum indiening20/10/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B103
Eurovoc descriptorenPSYCHIATRISCHE INRICHTING | GEDETINEERDE
12.

0564
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelDierenasielcentra in Oost-Vlaanderen.
Datum indiening20/10/2005       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B101
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
13.

0563
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelManeges. - Uitbaters. - Erkenningssysteem.
Datum indiening20/10/2005       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B101
Eurovoc descriptorenPAARDACHTIGE | DIERENBESCHERMING
14.

0561
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelSamenwerking tussen ambtenaren FOD en het FAVV en leden van de dierenwelzijnsorganisaties.
Datum indiening07/10/2005       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B099
Eurovoc descriptorenOVERHEIDSAPPARAAT | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
15.

0560
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelDierenasielcentra.
Datum indiening07/10/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B099
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
16.

0558
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelMaagzuurremmers. - Verplichte invoering gastroscopie.
Datum indiening07/10/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B099
Eurovoc descriptorenKOSTEN VAN GENEESMIDDELEN | ZIEKTEVERZEKERING | GENEESMIDDEL
17.

0557
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelBorstimplantaten. - Traceerbaarheid. - Reclameverbod.
Datum indiening07/10/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B099
Eurovoc descriptorenRECLAME | MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL | VOLKSGEZONDHEID | CHIRURGIE
18.

0805
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementVice-Eerste Minister en Minister van Justitie
TitelInterlandelijke adoptie. - Dure procedures.
Datum indiening30/09/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B098
Eurovoc descriptorenADOPTIE
19.

0722
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementVice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
TitelNationaliteit. - Geboorteakte.
Datum indiening08/09/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B097
Eurovoc descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | NATIONALITEIT | ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT
20.

0144
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
TitelOCMW. - Ten laste nemen van psychiatrische patiŽnten.
Datum indiening09/09/2005       Antwoord gepubliceerd :  B097
Eurovoc descriptorenSOCIALE BIJSTAND | PSYCHIATRIE | ZIEKENHUISOPNAME
Eurovoc-kandidaat-desc.OCMW
21.

0525
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelMassale verkopen van honden. - Overheidscontrole.
Datum indiening27/07/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B096 - Page : P17046
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING
Vrije trefwoordenHOND
22.

0086
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Middenstand en Landbouw
TitelBeroepsbekwaamheid. - Manege-uitbater.
Datum indiening07/09/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B095 - Page : P16914
Eurovoc descriptorenTOEGANG TOT HET BEROEPSLEVEN | PAARDACHTIGE | DIERENBESCHERMING
23.

0519
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelWettelijke omkadering voor de osteopathie.
Datum indiening19/07/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B090 - Page : P15920
Eurovoc descriptorenZACHTE GENEESKUNDE | ZIEKTEVERZEKERING
24.

0516
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelToekomst van het project ęAnonieme en gratis aids-testsĽ.
Datum indiening19/07/2005       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B090 - Page : P15917
Eurovoc descriptorenVOORKOMING VAN ZIEKTEN | AIDS
25.

0307
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
TitelSemu. - Gebruik van muziekpartituren in het onderwijs.
Datum indiening09/06/2005       Vraag, antwoord ontvangen :  B087 - Page : P15297
Eurovoc descriptorenAUTEURSRECHT | ONDERWIJS | MUZIEK
26.

0310
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelManeges. - Opleiding. - Overheidscontroles.
Datum indiening20/10/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B055 - Page : P8478
Eurovoc descriptorenPAARDACHTIGE | DIERENBESCHERMING
27.

0278
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelBorstkanker-screening.
Datum indiening09/09/2004       Vraag gepubliceerd zonder antwoord :  B050 - Page : P7529
Eurovoc descriptorenVOORKOMING VAN ZIEKTEN | GEZONDHEIDSBELEID | KANKER
28.

0095
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Buitenlandse Zaken
TitelTerug omruilen van een buitenlands rijbewijs.
Datum indiening28/06/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B043 - Page : P6640
Eurovoc descriptorenRIJBEWIJS | BUITENLANDSE STAATSBURGER | ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT
29.

0232
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelPijnlijke identificatie van honden door middel van tatoeŽren.
Datum indiening23/06/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B042 - Page : P6454
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING
Vrije trefwoordenHOND
30.

0219
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelAdministratieve rompslomp voor geneesmiddelen toegediend aan reisduiven.
Datum indiening09/06/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B040 - Page : P6152
Eurovoc descriptorenVETERINAIRE INSPECTIE | SPORT | VOGEL | VETERINAIR GENEESMIDDEL
31.

0206
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelVerbod op de vrije verkoop van stroomhalsbanden voor honden.
Datum indiening09/06/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B040 - Page : P6149
Eurovoc descriptorenDIERENBESCHERMING
Vrije trefwoordenHOND
32.

0296
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementVice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn
TitelTerugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen op uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen.
Datum indiening05/03/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B028 - Page : P4276
Eurovoc descriptorenARBEIDSONGEVAL | INKOMSTENBELASTING | BEROEPSZIEKTE
33.

0076
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelTerugbetaling van borstprothesen.
Datum indiening06/02/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B024 - Page : P3662
Eurovoc descriptorenZIEKTEVERZEKERING | MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL
34.

0065
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelTerugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen op uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen.
Datum indiening15/01/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B021 - Page : P3041
Eurovoc descriptorenARBEIDSONGEVAL | INKOMSTENBELASTING | BEROEPSZIEKTE
35.

0219
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementVice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn
TitelVerlaagd BTW-tarief voor siervissen.
Datum indiening15/01/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B021 - Page : P3031
Eurovoc descriptorenVIS | BTW
36.

0018
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementArbeidsorganisatie en Welzijn op het werk
TitelArbeidsongeschiktheid ten gevolge van psoriasis.
Datum indiening06/01/2004       Vraag, antwoord ontvangen :  B019 - Page : P2615
Eurovoc descriptorenARBEIDSONGESCHIKTHEID | ZIEKTE | ARBEIDSGENEESKUNDE | HUIDZIEKTE
37.

0061
AuteurMagda De Meyer, SPASPI
DepartementMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
TitelVerbod op de handel in bont van katten en honden.
Datum indiening13/11/2003       Vraag, antwoord ontvangen :  B013 - Page : P1755
Eurovoc descriptorenHUISDIER | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN


Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verkoop van broodjes en andere bereidingen door slagers"
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link: over de verkoop en andere bereidingen door slagers
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handelen Wetenschapsbeleid over "TV-spelletjes waar 'geld te winnen valt'" (nr. 7441)
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link: over tv-spelletjes waar geld mee te winnen valt
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het weigeren van budgetmetercliŽnten door Luminus" (nr. 7532)
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link: over het weigeren van budgetmetercliŽnten
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de aanleg van een aardgasvervoerleiding over het grondgebied van de gemeente Brakel" (nr. 7533)
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link:
over de aanleg van een aardgasvervoerleiding over het grondgebied van brakel
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verdere uitvoering van het nationale hondenplan" (nr. 7531)
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link: over de uitvoering van het nationale hondenplan
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "TV-spelletjes waar geld te winnen valt" (nr. 7762)
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link over tv-spelletjes waar geld te winnen valt
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de spoorontsluiting van het Deurganckdok"
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. over de spoorontsluiting van het Deurganckdok
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de impact van de nieuwe afspraken in verband met de Chinese textielexport en de strategie die hierbij gevolgd kan worden" (nr. 7761).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. import chinese textiel
mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het uitblijven van de centrale ombudsdienst energie").
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. centrale ombudsdienst energie
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de staking van de postbodes" (nr. P785).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de staking van de postbodes
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de humane omkadering bij de geboorte van een levenloos kind" (nr. P640).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link.
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de Filmkeuringscommissie" (nr. P614).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de Filmkeuringscommissie
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de budgetmeter voor elektriciteit" (nr. P583).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de budgetmeter voor elektriciteit
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de sluiting van een hondenfokkerij in Aalst" (nr. P490).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. sluiting van een hondenfokkerij in Aalst
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de voedselveiligheid in een vleesbedrijf te Stekene" (nr. P442).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de voedselveiligheid in een vleesbedrijf te Stekene
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de stopzetting van de subsidie aan De Sleutel" (nr. P397).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de stopzetting van de subsidie aan De Sleutel
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de belastingschuld bij feitelijke scheiding" (nr. P351).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de belastingschuld bij feitelijke scheiding
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het faillissement van een privť-rusthuis in Oostende" (nr. P282).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het faillissement van een privť-rusthuis in Oostende
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de onverantwoorde verhoging van de prijs van de kabel-TV voor Electrabel-klanten" (nr. P265).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de onverantwoorde verhoging van de prijs van de kabel-TV voor Electrabel-klanten
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "het Alimentatiefonds" (nr. P228).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het Alimentatiefonds
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de situatie bij de beschutte werkplaatsen" (nr. P029).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de situatie bij de beschutte werkplaatsen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de aanstelling van een federale ombudsman voor de energiesector". (nr. 6147).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de aanstelling van een federale ombudsman voor de energiesector
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de stroomhalsbanden voor honden" (nr. 6088).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het import- en handelsverbod op honden-, katten- en zeehondenbont". (nr. 6087).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren en asielzoekers" (nr. 6000).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de borstkankerscreening" (nr. 5956).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het referentieadres voor zigeuners" (nr. 5874).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het referentieadres voor zigeuners
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "een nieuw dodelijk ongeval bij een overweg in Sint-Niklaas". (nr. 5747).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. een nieuw dodelijk ongeval bij een overweg in Sint-Niklaas
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de werking van de dienst 100 in het algemeen en in het Waasland in het bijzonder" (nr. 5618).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de werking van de dienst 100 in het algemeen en in het Waasland in het bijzonder
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van buitenschoolse kinderopvang" (nr. 5513).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van buitenschoolse kinderopvang
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheid in onze kerncentrales" (nr. 5277). . Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheid in Doel" (nr. 5292).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de veiligheid in Doel
Vraag van de heer Jan Peeters aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de omzendbrief betreffende de onderhoudsplicht in de rusthuizen" (nr. 4899). . Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de onderhoudsplicht" (nr. 4906). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de verhoging van de onderhoudsbijdrage".
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de verhoging van de onderhoudsbijdrage
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de humane omkadering bij de geboorte van een levenloos kind" (nr. 4866).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de humane omkadering bij de geboorte van een levenloos kind
Vraag van de heer Ortwin Depoortere aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "oneerlijke handel vanwege China in de textielsector". (nr. 4755). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de oneerlijke concurrentie van China op de internationale textielmarkt en de sociale gevolgen daarvan voor BelgiŽ". (nr. 5047).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de oneerlijke concurrentie van China op de internationale textielmarkt en de sociale gevolgen daarvan voor BelgiŽ
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "pelsdierenkwekerijen in ons land". (nr. 4664).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. pelsdierenkwekerijen in ons land
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verklaring van opname in een ziekenhuis" (nr. 4573).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de verklaring van opname in een ziekenhuis
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de toekomst van de Europese textiel- en kledingsector" (nr. 4571).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de toekomst van de Europese textiel- en kledingsector
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de richtlijn- Bolkestein" (nr. 4572).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het standpunt dat BelgiŽ over het voorstel van richtlijn-Bolkestein zal innemen tijdens de Raad Mededinging van 25 en 26 november
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de veemarkt van Ciney" (nr. 4276). . Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van Middenstand en Landbouw over "de veemarkt van Ciney" (nr. 4469).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de veemarkt van Ciney
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dreigende sluiting van een aantal pediatrische afdelingen" (nr. 4362).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de dreigende sluiting van een aantal pediatrische afdelingen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het zakgeld voor rusthuisbewoners". (nr. 4054). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het zakgeld voor rusthuisbewoners bij overlijden" (nr. 4120).b>
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het zakgeld voor rusthuisbewoners ťn het zakgeld voor rusthuisbewoners bij overlijden
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "het gratis museumbezoek op zondag" (nr. 3962).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. gratis museumbezoek op zondag
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het akkoord met de circusuitbaters aangaande een verbod op wilde dieren in circussen" (nr. 3646).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Landsverdediging over "het schrappen van de oorlogsrente voor de Poolse oud-strijders" (nr. 3527). . Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de oorlogsrente van de Poolse oud-strijders" (nr. 3544).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de oorlogsrente van de Poolse oud-strijders
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over "de afschaffing van de fiscale aftrek van motorkledij" (nr. 3494).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de afschaffing van de fiscale aftrek van motorkledij
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de structurele maatregelen om de werking van projecten inzake groepswerking binnen de dagcentra van 'De Sleutel' verder te zetten" (nr. 3400).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. 'De Sleutel'
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de zakgeldregeling in rustoorden wanneer de resident onder een bewindvoerder valt" (nr. 3397).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. zakgeldregeling in rustoorden wanneer de resident onder een bewindvoerder valt
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de promotie van vegetarisch voedsel" (nr. 3370). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over "de promotie van vegetarisch voedsel" (nr. 3371).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. promotie van vegetarisch voedsel
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de moeizame opstart van de nieuwe Dienst voor Alimentatievorderingen" (nr. 3357).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de moeizame opstart van de nieuwe Dienst voor Alimentatievorderingen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de prijzencontrole op de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen" (nr. 3260).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de prijzencontrole op de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren" (nr. 3259).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het dwangvoederen bij ganzen en eenden" (nr. 3258). . Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het dwangvoederen van dieren" (nr. 3272). . Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het dwangvoederen van dieren" (nr. 3442).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het dwangvoederen van dieren
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de uitkeringen aan alleenstaande invaliden" (nr. 3084).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de uitkeringen aan alleenstaande invaliden
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het geschiktheidsonderzoek voor personeelsleden van lokale besturen" (nr. 3071).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het geschiktheidsonderzoek voor personeelsleden van lokale besturen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de administratieve rompslomp voor de aflevering van geneesmiddelen bestemd voor reisduiven" (nr. 3035).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de incasso-activiteiten van gerechtsdeurwaarders" (nr. 2939).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de incasso-activiteiten van gerechtsdeurwaarders
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de incasso-activiteiten van gerechtsdeurwaarders" (nr. 2918).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de niet-terugbetaling van een botdensitometrie" (nr. 2884).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de niet-terugbetaling van een botdensitometrie
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over "de verkiezingsreclame" (nr. 2827).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de verkiezingsreclame
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het verbod op de vrije verkoop van stroomhalsbanden voor honden" (nr. 2784).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de gedwongen invordering van belastingschulden bij mensen met schuldenlast" (nr. 2780).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de gedwongen invordering van belastingschulden bij mensen met schuldenlast
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de gedwongen invordering van belastingschulden bij mensen met schuldenlast" (nr. 2780).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de gedwongen invordering van belastingschulden bij mensen met schuldenlast
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het referentieadres voor zigeuners" (nr. 2295).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het referentieadres voor zigeuners
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de verkiezingsreclame" (nr. 2157).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de verkiezingsreclame
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de 12,50 euro-drempel bij spoedgevallendiensten" (nr. 2144).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "de neutrale bezoekruimten" (nr. 2137).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de neutrale bezoekruimten
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de Staten-generaal van het Gezin" (nr. 2123).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de Staten-generaal van het Gezin
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de uitvoeringsbesluiten bij de wet inzake gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewoners" (nr. 1894).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de uitvoeringsbesluiten bij de wet inzake gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewoners
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over "de erkenning van buitenlandse rijbewijzen" (nr. 1843).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het gevaar voor de volksgezondheid van het proefdierencentrum in Machelen" (nr. 1753). . Vraag van de heer Mark Verhaegen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de veiligheid van het CODA in Machelen" (nr. 1790).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de veiligheid van het CODA in Machelen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de voorrangskaarten van de NMBS voor mindervaliden" (nr. 1694).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de voorrangskaarten van de NMBS voor mindervaliden
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over "de niet-naleving van de nieuwe bepalingen inzake agressieve reclame voor consumentenkrediet" (nr. 1684).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de niet-naleving van de nieuwe bepalingen inzake agressieve reclame voor consumentenkrediet
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over "het nakomen van de lopende engagementen met voormalig concentratieland EthiopiŽ en aangaande de redenen van het ontnemen van de status van concentratieland aan EthiopiŽ" (nr. 1628).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het nakomen van de lopende engagementen met voormalig concentratieland EthiopiŽ
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over "de projecten ter bestrijding van het zwerfkattenprobleem" (nr. 1472).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de schulden die tijdens de periode van feitelijke scheiding worden gemaakt" (nr. 1421).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de schulden die tijdens de periode van feitelijke scheiding worden gemaakt
Vraag van de heer Guy D'haeseleer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "het nieuwe KB betreffende de onderhoudsplicht" (nr. 1260). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "de onderhoudsplicht" (nr. 1304).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de onderhoudsplicht
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de situatie van de Roma-Kosovaren" (nr. 1253).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de situatie van de Roma-Kosovaren
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven over "de bescherming van minderjarigen op het internet" (nr. 1238).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de bescherming van minderjarigen op het internet
Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over "de beroepsloopbaanonderbreking en het palliatief verlof voor gezinnen met een kind met kanker" (nr. 1230). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de mantelzorg bij zwaar zieke kinderen" (nr. 1401).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de mantelzorg bij zwaar zieke kinderen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de mantelzorg bij zwaar zieke kinderen" (nr. 1401).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. mantelzorg bij zwaar zieke kinderen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Landsverdediging over "de geluidsoverlast aan de oefenzones voor F16s in de Kempen" (nr. 1076).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de geluidsoverlast aan de oefenzones voor F16s in de Kempen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het onverantwoord buiten laten staan van landbouwdieren in de vrieskoude" (nr. 1070).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het onverantwoord buiten laten staan van landbouwdieren in de vrieskoude
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de problemen in verband met de wet op de collectieve schuldenregeling" (nr. 1069).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de problemen in verband met de wet op de collectieve schuldenregeling
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het intrafamiliaal geweld" (nr. 886).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het intrafamiliaal geweld
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de houding van BelgiŽ met betrekking tot de Europese chemische hervorming" (nr. 715). . Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over "de houding van BelgiŽ met betrekking tot de Europese chemische hervorming" (nr. 716).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. houding van BelgiŽ met betrekking tot de Europese chemische hervorming
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid over "de uitvoeringsbesluiten bij de wet inzake gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewoners" (nr. 714).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de uitvoeringsbesluiten bij de wet inzake gegarandeerd zakgeld voor rusthuisbewoners
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het remgeld op de spoedgevallendienst voor jonge sporters" (nr. 668).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. het remgeld op de spoedgevallendienst voor jonge sporters
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over "de termijnen van voorlichting en raadpleging in het geval van een collectief ontslag" (nr. 566).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de termijnen van voorlichting en raadpleging in het geval van een collectief ontslag
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de onderfinanciering van de stedelijke openbare ziekenhuizen" (nr. 514).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de onderfinanciering van de stedelijke openbare ziekenhuizen
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van FinanciŽn over "de aftrekbaarheid van kinderopvangkosten voor grensarbeiders" (nr. 379).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de aftrekbaarheid van kinderopvangkosten voor grensarbeiders
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de problemen met de antiblafhalsbanden voor honden" (nr. 378).
Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. de problemen met de antiblafhalsbanden voor honden
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "wilde dieren in circussen" (nr. 420).
Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de dierentuinwetgeving" (nr. 421).

Voor het integraal verslag, klik op onderstaande link. wilde dieren in circussen EN de dierentuinwetgeving
Verbod op de vrije verkoop van stroomhalsbanden voor honden.
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Verbod op de vrije verkoop van stroomhalsbanden voor honden Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Maneges. - Opleiding. - Overheidscontroles; aan welke voorwaarden en normen een manegehouder moet voldoen
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Aan welke voorwaarden en normen een manegehouder moet voldoen Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Borstkanker-screening
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Borstkanker-screening Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Pijnlijke identificatie van honden door middel van tatoeŽren.
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Pijnlijke identificatie van honden door middel van tatoeŽren Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Terug omruilen van een buitenlands rijbewijs
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Terug omruilen van een buitenlands rijbewijs Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Administratieve rompslomp voor geneesmiddelen toegediend aan reisduiven.
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Administratieve rompslomp voor geneesmiddelen toegediend aan reisduiven. Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Terugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen op uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen.
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Terugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen op uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen. Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Terugbetaling van borstprothesen
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Terugbetaling van borstprothesen Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Verbod op de handel in bont van katten en honden
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Verbod op de handel in bont van katten en honden Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Terugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen op uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Terugbetaling van ten onrechte betaalde belastingen op uitkeringen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Verlaagd BTW-tarief voor siervissen
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Verlaagd BTW-tarief voor siervissen Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11
Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van psoriasis
Voor het integraal bulletin, klik op onderstaande link. Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van psoriasis Het duurt een tijdje vooraleer de minister een antwoord geeft op schriftelijke vragen. Indien je op de hoogte wenst te blijven van de stand van zaken, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van Magda De Meyer - tel. 03/771 25 11

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief