spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow wetsvoorstellen arrow Alle wetsvoorstellen van Magda De Meyer op een rijtje!
Alle wetsvoorstellen van Magda De Meyer op een rijtje! PDF Afdrukken
woensdag, 7 september 2005

Bron: MeertAls "bezige bij" zit Magda De Meyer uiteraard niet stil in de Kamer. Op deze pagina kan je alle wetsvoorstellen terugvinden die Magda tijdens de huidige legislatuur reeds heeft ingediend! De meeste recente voorstellen vindt u door te klikken op de website van De Kamer Hieronder vindt u ze allemaal nog eens op een rijtje met een korte inhoud en een link naar het volledige voorstel. Klik op "lees het volledige artikel..." en u treft, kronologisch in tijd, de meest recente voorstellen van Magda.

5. 51K2499
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uivoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het doel in een automatische en verplichte derdebetalersregeling te voorzien voor sociaal kwetsbare kinderen.
Auteur(s) : Jiroflée | De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : ZIEKTEVERZEKERING
Eurovoc descriptoren : KIND | ZIEKTEVERZEKERING
6. 51K2444
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren.
Auteur(s) : De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : DIERENBESCHERMING
Eurovoc descriptoren : DETAILHANDEL | HUISDIER | DIERENBESCHERMING | VERKOOP | WELZIJN VAN DIEREN
7. 51K2443
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
Auteur(s) : De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : DIERENBESCHERMING
Eurovoc descriptoren : DETAILHANDEL | HUISDIER | DIERENBESCHERMING | VERKOOP | WELZIJN VAN DIEREN
8. 51K2409
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen.
Auteur(s) : De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Eurovoc descriptoren : BURGERLIJKE RECHTSVORDERING | BESLAG OP BEZITTINGEN
9. 51K2382
Titel : Wetsvoorstel tot instelling van een solidariteitsheffing op vliegtickets.
Auteur(s) : Lalieux | Dieu | De Meyer | Verhaert | Van der Maelen | Boukourna | Maene | Bex
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : BELASTING
Eurovoc descriptoren : BELASTING | ONTWIKKELINGSHULP | VLIEGTUIG | LUCHTVERVOER
10. 51K2376
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis met het oog op de inwerkingtreding van de tenlasteneming vanaf de start van de behandeling.
Auteur(s) : De Meyer | Detiège | Jiroflée
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : ZIEKTEVERZEKERING
Eurovoc descriptoren : ZIEKTEVERZEKERING | GEZONDHEIDSVERZORGING
11. 51K2274
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, teneinde bij de klachtenbehandeling en de geschillenregeling in de verzekeringsector een vertegenwoordiging van de consumenten te waarborgen.
Auteur(s) : Ghenne | De Meyer | Lalieux | Douifi | Pécriaux | T'Sijen
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : VERZEKERING
Eurovoc descriptoren : VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ | VERZEKERINGSOVEREENKOMST | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | VERZEKERING
12. 51K2270
Titel : Herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op de invoeging van het recht op toereikende energie.
Auteur(s) : De Meyer | Jiroflée | Douifi | Claes
Stand van zaken : ART.77
Eurovoc-hoofdescriptor : HERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc descriptoren : HERZIENING VAN DE GRONDWET
13. 51K2236
Titel : Voorstel van resolutie betreffende het geneesmiddelengebruik in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.
Auteur(s) : De Meyer | Detiège
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : GEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc descriptoren : KOSTEN VAN GENEESMIDDELEN | BEJAARDE | GEZONDHEIDSBELEID | MOTIE VAN HET PARLEMENT
14. 51K2222
Titel : Voorstel van resolutie betreffende de vasthouding van kinderen en hun familie.
Auteur(s) : Boukourna | De Meyer | Lalieux | Van Gool | Douifi | Maene | Bex
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : RECHTEN VAN HET KIND
Eurovoc descriptoren : ILLEGALE MIGRATIE | RECHTEN VAN HET KIND | MOTIE VAN HET PARLEMENT
15. 51K2207
Titel : Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op de invoeging van het recht op toereikende energie.
Auteur(s) : De Meyer | Jiroflée
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : HERZIENING VAN DE GRONDWET
Eurovoc descriptoren : ENERGIEVOORZIENING | HERZIENING VAN DE GRONDWET | SOCIALE RECHTEN
16. 51K2191
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument met het oog op de invoeging van twee nieuwe onrechtmatige bedingen.
Auteur(s) : Lalieux | De Meyer | Creyf | Wathelet | Lenssen | Barzin | Pécriaux | Ghenne | Frédéric | Massin
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Eurovoc descriptoren : BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Vrije trefwoorden : HANDELSPRAKTIJKEN
17. 51K2182
Titel : Voorstel van resolutie betreffende de discrete bevalling.
Auteur(s) : Jiroflée | De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : AFSTAMMING
Eurovoc descriptoren : BURGERLIJK RECHT | AFSTAMMING | MOEDERSCHAP | MOTIE VAN HET PARLEMENT
18. 51K2174
Titel : Wetsvoorstel tot uitlegging van artikel 6 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen.
Auteur(s) : Massin | Chastel | Viseur | De Meyer | D'hondt | Turtelboom
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : OUDERDOMSVERZEKERING
Eurovoc descriptoren : GEMEENTELIJK PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM | AMBTENAAR | AANVULLEND PENSIOEN | OUDERDOMSVERZEKERING
Vrije trefwoorden : PENSIOENEN
19. 51K2156
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 wat de mogelijkheid betreft om gezinnen met minderjarige kinderen op een welbepaalde plaats vast te houden.
Auteur(s) : Boukourna | De Meyer | Lalieux | Douifi | Maene | Van Gool
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : BUITENLANDSE STAATSBURGER
Eurovoc descriptoren : KIND | ILLEGALE MIGRATIE | POLITIEK ASIEL | VLUCHTELING | POLITIEKE VLUCHTELING | RECHTEN VAN HET KIND | BUITENLANDSE STAATSBURGER | VERBLIJFSRECHT
20. 51K2109
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, wat betreft de ombudsfunctie.
Auteur(s) : Claes | De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : RECHTEN VAN DE ZIEKE
Eurovoc descriptoren : BEMIDDELAAR | RECHTEN VAN DE ZIEKE
21. 51K2067
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
Auteur(s) : De Meyer | Lalieux | Douifi | T'Sijen
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : SOCIAAL BELEID
Eurovoc descriptoren : ELEKTRICITEITSVOORZIENING | ELEKTRISCHE ENERGIE | AARDGAS | SOCIAAL BELEID | TARIEFBELEID | ENERGIEPRIJS
Vrije trefwoorden : SOCIAAL TARIEF
22. 51K2050
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling II van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de huurwaarborg.
Auteur(s) : Baeke | Claes | De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : HUUROVEREENKOMST
Eurovoc descriptoren : GARANTIE | HUUROVEREENKOMST
23. 51K2031
Titel : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, met het oog op de instelling van de vertegenwoordiging van de werknemers in de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.
Auteur(s) : Dieu | Bonte | Massin | Van der Maelen | Delizée | Van Gool | Van Lombeek-Jacobs | De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : ARBEID
Eurovoc descriptoren : GEZONDHEID OP HET WERK | KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING | PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING | ARBEIDSVEILIGHEID | ARBEID
24. 51K2028
Titel : Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de opvolging van resoluties.
Auteur(s) : De Meyer | Vautmans | Tilmans | Giet | Tant | Viseur | T'Sijen
Datum : Stemming Kamer : 20/04/2006
Eurovoc-hoofdescriptor : REGLEMENT VAN HET PARLEMENT
Eurovoc descriptoren : NATIONAAL PARLEMENT | MOTIE VAN HET PARLEMENT | REGLEMENT VAN HET PARLEMENT
Vrije trefwoorden : REGLEMENT VAN DE KAMER
25. 51K2006
Titel : Gedachtewisseling betreffende het verslag van het Rekenhof over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Verslag.
Auteur(s) : De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : DUURZAME ONTWIKKELING
Eurovoc descriptoren : MILIEUBESCHERMING | DUURZAME ONTWIKKELING
Vrije trefwoorden : BELGISCH REKENHOF
26. 51K2003
Titel : Voorstel van resolutie betreffende de instelling van twaalf gratis zondagen in onze federale musea.
Auteur(s) : De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : KUNSTEN
Eurovoc descriptoren : MUSEUM | KUNSTEN | MOTIE VAN HET PARLEMENT
27. 51K1943
Titel : Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo.
Auteur(s) : Lalieux | Verhaert | Vautmans | Déom | De Meyer | Deseyn
Stand van zaken : AANGENOMEN (KAMER)
Datum : Stemming Kamer : 08/12/2005
Eurovoc-hoofdescriptor : RECHTEN VAN DE VROUW
Eurovoc descriptoren : RECHTEN VAN DE VROUW | SEKSUEEL GEWELD | DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO | MOTIE VAN HET PARLEMENT
28. 51K1915
Titel : Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap.
Auteur(s) : Jiroflée | De Meyer
Stand van zaken : HANGEND KAMER ART.78
Eurovoc-hoofdescriptor : BIO-ETHIEK
Eurovoc descriptoren : KUNSTMATIGE VOORTPLANTING | BEVRUCHTING IN VITRO | DRAAGMOEDER | AFSTAMMING | BIO-ETHIEK
29. 51K1890
Titel : Voorstel van resolutie teneinde het Rekenhof te belasten met een onderzoek naar het beheer en de controle van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid inzake de ziekenhuisfinanciering.
Auteur(s) : Van der Maelen | De Meyer | Detiège
Stand van zaken : HANGEND KAMER
Eurovoc-hoofdescriptor : OVERHEIDSBOEKHOUDING
Eurovoc descriptoren : OVERHEIDSBOEKHOUDING | BEHEERSCONTROLE | ZIEKENHUIS | ZIEKTEVERZEKERING | VOLKSGEZONDHEID | MOTIE VAN HET PARLEMENT
Vrije trefwoorden : BELGISCH REKENHOF
30. 51K1883
Titel : Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch engagement inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de internationale samenwerking.
Auteur(s) : Verhaert | De Meyer | Lalieux | Burgeon | Vautmans | Genot | Storms | Muylle | Wiaux | De Bue
Stand van zaken : AANGENOMEN (KAMER)
Datum : Stemming Kamer : 13/07/2005
Eurovoc-hoofdescriptor : ONTWIKKELINGSHULP
Eurovoc descriptoren : RECHTEN VAN DE VROUW | ZIEKTE | ONTWIKKELINGSHULP | VOLKSGEZONDHEID | AIDS | MOTIE VAN HET PARLEMENT

Wetsvoorstel ter bevordering van de bescherming van de consument bij de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur
Momenteel kunnen overeenkomsten van bepaalde duur bepalen dat de overeenkomst automatisch vernieuwd wordt als de consument zich hiertegen niet verzet voor een bepaalde datum. De verantwoordelijkheid voor deze stilzwijgende verlenging ligt volledig bij de consument. Hij dient nauwlettend in de gaten te houden wanneer hij welke overeenkomst kan opzeggen. Naar analogie van de Franse regeling wil dit voorstel de verkopers verplichten de consumenten tijdig te herinneren aan de mogelijkheid zich te verzetten tegen de verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link: over de bescherming van de consument bij stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur.
Wetsvoorstel betreffende de erkenning van pleegzorg op federaal niveau
Magda De Meyer en enkele parlementaire collega's streven ernaar de rechtspositie van pleegkinderen te verbeteren en meer klaarheid te brengen in de onkostenvergoeding en het het ouderschapsverlof van de pleegouders.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link:
over een betere situatie voor pleegzorggezinnen.
Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap
Volgens de indiensters van dit wetsvoorstel is er nood aan een wettelijke regeling van het draagmoederschap. Kinderen mogen immers geen koopwaar worden. Voor een onvruchtbaar of homoseksueel paar is een draagmoeder in sommige gevallen echter de enige oplossing om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Daarom willen de indiensters het draagmoederschap in bepaalde omstandigheden toelaten. Dit gebeurt dan onder strikte voorwaarden, zoals de vereiste van genetische verwantschap met de wensouders en het sluiten van een overeenkomst.
voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link.
over het draagmoederschap
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tarieven van gerechtsdeurwaarders
Er heerst onduidelijkheid over de tarieven die gerechtsdeurwaarders aanrekenen bij het invorderen van een onbetaalde schuld. Een koninklijk besluit somt een lijst van tarieven op, maar volgens de indienster gaat dit besluit te ver omdat bepaalde akten buiten de wettelijke opdracht van gerechtsdeurwaarders vallen en eveneens buiten de contractuele sfeer. Zij vindt evenmin een wettelijke basis voor het aanwijzen van de schuldenaar als betaler van het een of het ander tarief. Zij stelt voor de wet aan te passen om verdere discussie te vermijden..
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. onduidelijkheid over de tarieven aangerekend door de gerechtsdeurwaarder
Voorstel van resolutie teneinde het Rekenhof te belasten met een onderzoek naar het beheer en de controle van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid inzake de ziekenhuisfinanciering
BELAST HET REKENHOF: 1. met een onderzoek naar de wijze waarop RIZIV en de FOD Volksgezondheid de vergoedingen controleren en beheersen die door het RIZIV worden uitgekeerd aan de ziekenhuizen in het kader van de verplichte ziekteverzekering. De nadruk moet hierbij liggen op de efficiëntie en de doelmatigheid van die bestedingen en op het opsporen van voorkomend afwijkend gebruik van het aanrekenen aan de patiënt van supplementen voor materialen en prestaties die reeds zijn inbegrepen in de vergoedingen van het RIZIV en die juridisch aanvechtbaar zijn; 2. in het bijzonder antwoord te geven op volgende onderzoeksvragen: – is de financiering en de boekhouding van de ziekenhuizen voldoende transparant? – beschikken RIZIV en de FOD Volksgezondheid over relevante, betrouwbare en bruikbare informatie over de bestedingen en financiering van de kosten in de ziekenhuizen? – welke middelen zetten RIZIV en de FOD Volksgezondheid in voor de controle van de financieringsstromen in de ziekenhuizen? – wordt de controle georganiseerd op een optimale en efficiënte wijze? Zijn er verbeterpunten voor een efficiëntere controle ? Welke waarborgen zijn er dat de controles behoorlijk worden uitgevoerd? – beschikken de ambtenaren van RIZIV en de FOD Volksgezondheid over voldoende mogelijkheden en middelen om de noodzakelijke controles te uit te voeren in de ziekenhuizen? – gebeurt de informatiedoorstroming tussen de ziekenhuizen, RIZIV-diensten en de FOD Volksgezondheid op een correcte, doelmatige en volledige wijze? – is er inzicht in de uitvoering en de resultaten van de controles? 3. aanbevelingen te doen voor een efficiëntere controle en beheer, het doelmatig inzetten van de uitgaven en het voorkomen van afwijkend gebruik van de vergoedingen aan de ziekenhuizen; 4. in het voorjaar van 2006 de resultaten en de aanbevelingen van dit onderzoek voor te leggen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. Belast het rekenhof met de controle van de ziekenhuisfinanciering
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft
Het voorstel wil verhinderen dat beslag wordt gelegd wanneer de opbrengsten van de verkoop lager zijn dan de kosten van de procedure. Daarom het voorstel om de kosten van de beslaglegging die niet door de opbrengsten daarvan worden gedekt ten laste te leggen van degene die om de beslaglegging heeft verzocht.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft
wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Dit wetsvoorstel strekt ertoe het welzijn te bevorderen van dieren die buiten worden gehouden. Enerzijds worden een aantal minimumvoorwaarden gesteld met betrekking tot de leefomstandigheden van de dieren. Anderzijds wordt de eigenaar van de dieren verplicht zijn contactgegevens aan te brengen aan de plaats waar hij de dieren houdt, om het optreden van politie en inspecteurs te vergemakkelijken.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. bescherming en het welzijn der dieren
Wetsvoorstel teneinde het netwerk van openbare geldautomaten uit te breiden.
Naar gelang van de bron varieert het aantal openbare geldautomaten op ons grondgebied van 6 671 tot 6 942. Slechts 17% van die toestellen zijn echter voor iedereen toegankelijk. De indieners vinden dat de cliënten van de banken makkelijk geld moeten kunnen opvragen. Daarom stellen ze voor het netwerk van openbare geldautomaten uit te breiden, door met name te bepalen dat elk bankkantoor in België en elke gemeente ten minste moet zijn uitgerust met één openbare geldautomaat.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. openbare geldautomaten
Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van borstklinieken in België.
VRAAGT AAN DE FEDERALE REGERING: 1. de aanbevelingen uit te voeren in de resolutie van het Europese Parlement over borstkanker in de Europese Unie voor wat betreft de borstklinieken, gefaseerd en rekening houdend met het huidige werkveld; 2. daarbij aansluitend het wettelijk opleggen van regels betreffende normering en erkenning van borstklinieken op basis van de criteria van dezelfde resolutie van het Europees Parlement; 3. de nodige maatregelen te nemen en middelen te voorzien voor het oprichten van een netwerk van erkende borstklinieken in België zodat elke vrouw met een goedaardig of kwaadaardig borstletsel, in een vroegtijdig of vergevorderd stadium van borstkanker, in een erkende borstkliniek terechtkan; 4. de nodige maatregelen te treffen om alle borstkankerpatiënten het recht te garanderen op integrale psychosociale en psychoseksuele begeleiding en hulpverlening waarbij het van essentieel belang is dat de psychosociale begeleiders volwaardig opgenomen zijn in de multidisciplinaire werking; 5. de nodige aandacht te besteden aan de belangrijke rol van zelfhulpgroepen, vertrouwenspersonen, spirituele begeleiders, inloophuizen en andere aangepaste werkvormen bij de ondersteuning van borstkankerpatiënten en maatregelen te treffen om de werking van deze actoren te versterken; 6. het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg de opdracht te geven evidence-based richtsnoeren uit te werken voor de vroegdiagnostiek, diagnose, behandeling, palliatieve zorg en nazorg van borstkanker. 7. de nodige ondersteuning te bieden aan de instanties die de kankerregistratie en de data-managing inzake borstkanker beheren.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. implementatie en normering van borstklinieken in België
Voorstel van resolutie betreffende een nieuw chemicaliënbeleid.

VRAAGT AAN DE FEDERALE REGERING: 1. binnen de Europese Ministerraden Leefmilieu en Competiviteit te pleiten voor een versterking van de voorliggende ontwerpregeling met betrekking tot het chemicaliënbeleid (REACH) op basis van volgende uitgangspunten: a) voor de meest schadelijke chemicaliën mag geen vergunning worden afgeleverd indien het gebruik ervan niet strikt noodzakelijk is voor de maatschappij of indien er alternatieven beschikbaar zijn. De toepassing van het substitutieprincipe moet worden verplicht; b) indien substitutie op korte termijn niet haalbaar is, dan zouden vergunningen voor de schadelijkste producten onder strikte voorwaarden enkel tijdelijk mogen worden toegekend. Innovatie wordt zo aangemoedigd. Op termijn moet dit leiden tot een uitfasering van alle stoffen die zich opstapelen in het menselijk lichaam of in het leefmilieu en die onze hormonenhuishouding in de war brengen, die kanker veroorzaken of mutagene effecten hebben; c) voor alle stoffen die op de markt worden gebracht in hoeveelheden boven de 1 ton, dient er voldoende informatie ter beschikking te worden gesteld door de bedrijven om deze chemicaliën op een degelijke wijze te kunnen evalueren. Zeer schadelijke stoffen (zoals CMR’s, PBT’s, PvB’s en hormoonverstoorders) die worden geproduceerd in kleinere hoeveelheden, zouden tevens de procedure moeten doorlopen. Om te vermijden dat de productie van kleine, versnipperde hoeveelheden van stoffen uit de regeling zou vallen, dient de tonnage niet per productie-eenheid bekeken te worden, maar te worden geglobaliseerd over Europa; d) het principe «no data, no market» moet worden toegepast. Indien een bedrijf niet heeft voldaan aan de registratievoorwaarden binnen de voorziene tijdslimiet, mag de stof niet langer op de markt worden gebracht; e) men moet onmiddellijk middelen vrijmaken voor de ontwikkeling van testmethodes ter vervanging van dierproeven. Dergelijke testmethodes moeten snel worden gevalideerd. Het aantal tests kan worden verminderd door het aantal registraties te beperken per chemische stof. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om testresultaten te delen, meer bepaald door de vorming van consortia; f) producten die worden geïmporteerd in Europa moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de producten die worden geproduceerd in Europa. Chemische stoffen die zich bevinden in geïmporteerde producten, moeten een analoge testprocedure hebben doorlopen. Bovendien moet België erop aansturen dat Europa op internationale fora en instellingen een voortrekkersrol speelt om de principes van REACH algemeen ingang te doen vinden; g) er moet transparantie zijn betreffende de producenten van de stoffen, de geproduceerde hoeveelheden en de schadelijke eigenschappen ervan. Zowel de consumenten, de werknemers als de industriële gebruikers hebben recht op deze informatie. Consumenten hebben bovendien recht op informatie over de chemische stoffen die aanwezig zijn in consumptiegoederen, en de mogelijke risico’s ervan. De aanwezigheid van schadelijke stoffen dient te worden vermeld op de verpakking van de producten die deze stoffen bevatten, in het bijzonder wanneer het gaat om stoffen waarvoor een tijdelijke vergunning werd afgeleverd. Veiligheid en gezondheid van mens en milieu moeten voorrang krijgen op industriële geheimhouding; van deze regelgeving met betrekking tot chemicaliën het maatschappelijke middenveld maximaal te betrekken; 4. het parlement te informeren en te consulteren over het verdere verloop van de REACH-besprekingen op het Europese vlak; 5. wetenschappelijk onderzoek te stimuleren naar de relatie tussen gezondheidsproblemen en chemische stoffen;
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. nieuw chemicaliënbeleid
Voorstel van resolutie betreffende een verbod op de vestiging van nieuwe dolfinaria op het Belgische grondgebied en een medische en wetenschappelijke follow-up van het dolfinarium van Brugge.
VRAAGT DE REGERING: 1. een verbod in te stellen op de vestiging van nieuwe dolfinaria op het Belgische grondgebied; 2. van het dolfinarium van Brugge te eisen dat het een beroep doet op een gespecialiseerde en vaste dierenarts, die bovendien werd erkend door de bevoegde internationale instellingen. Ingeval een dolfijn sterft, moet voor de necropsie een erkend veterinair patholoog worden ingeschakeld; 3. een wetenschappelijk en medisch comité in te stellen dat bestaat uit voornoemde dierenarts, de coach en onafhankelijke deskundigen. Dat comité zal ermeeworden belast een beleid uit te stippelen inzake medische follow-up en wetenschappelijk onderzoek. Het kan worden geraadpleegd bij ernstige problemen en kan worden samengeroepen op verzoek van zijn leden; 4. een verbod in te stellen op de import in België van in de natuur gevangen genomen dolfijnen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. verbod nieuwe dolfinaria en follow-up dolfinarium Brugge
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen.
Deze zomer kregen buitenlandse oud-strijders die vrijwillig hebben meegevochten in het geallieerd leger in de oorlog van 1940-1945 het bericht dat ze niet langer hun oorlogsrente zouden ontvangen. Deze rente, die ze ontvingen op basis van hun statuut van nationale erkentelijkheid, zou enkel bedoeld zijn voor de mensen die op het moment van de oorlog de Belgische nationaliteit hadden en niet voor de buitenlandse militairen die later de Belgische nationaliteit verwierven.
Dit wetsvoorstel wil het toepassingsgebied van de oorlogsrente uitbreiden tot deze laatste groep.

Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. uitbreiding strijdersrente en gevangenisrente buitenlandse oud-strijders
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de zorg bij kinderen met kanker die thuis verblijven door liaisonequipes.
VRAAGT DE REGERING: 1. te waarborgen dat kinderen met kanker zo veel en optimaal mogelijk thuis kunnen worden verzorgd; 2. de oprichting te stimuleren van liaisonequipes die de link vormen tussen het ziekenhuis en de thuissituatie en instaan voor de ondersteuning van de zorgverstrekkersvan de eerste lijn en van de mantelzorgers en familieleden op het vlak van specifieke curatieve, psychosociale, palliatieve en postpalliatieve zorg en het uitlenen van gespecialiseerd paramedisch materiaal; 3. een erkenning en financiering te voorzien voor een liasonequipe, bestaand uit een multidisciplinair team, in minstens elk ziekenhuis met een kinderkankercentrum; deze structurele ondersteuning uit te bouwen in samenwerking met de gemeenschapsregeringen; 4. deze financiering te kaderen in conventies met de ziekenhuizen die ertoe leiden dat de liaisonequipes hun verbindingsopdracht tussen ziekenhuis en de patiënten, mantelzorgers en eerstelijnszorgverstrekkers voor de thuissituatie optimaal kunnen vervullen zonder de taken over te nemen van deze verstrekkers.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. ondersteuning van de zorg bij kinderen met kanker die thuis verblijven door liaisonequipes
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Wie feitelijk gescheiden leeft bleef tot vóór enkele jaren met zijn of haar loon borg staan voor de achterstallige belastingen van de echtgeno(o)t(e). Vandaag is dit niet meer het geval, maar de bescherming geldt pas voor inkomsten gerealiseerd vanaf het tweede jaar na de feitelijke scheiding. De indiener van dit wetsvoorstel wil deze beperking in de nieuwe regeling opheffen om ook het in het eerste jaar na de scheiding verworven loon veilig te stellen.
VRAAGT AAN DE FEDERALE REGERING: 1. om dringend een oplossing uit te werken voor de fiscale behandeling van feitelijk gescheidenen van voor het aanslagjaar 2002, inkomsten 2001; 2. de werkgroep die de opdracht heeft om een humaner vervolgingsbeleid uit te tekenen een aparte regeling te laten uitwerken voor de beoogde gevallen. Bij feitelijke scheiding zou de mogelijkheid moeten bestaan tot kwijtschelding van belastingschulden van de ex-echtgenoot. Hierbij moet rekening worden gehouden met de financiële draagkracht en met het feit dat de mogelijkheden van kennisname en verweer voor deze gevallen indertijd uiterst beperkt waren; 3. om de F.O.D. Financiën opdracht te geven geen invorderingsdaden meer te stellen tegenover de feitelijk gescheidenen, die niet in de mogelijkheid waren bezwaar in te dienen ingevolge de toenmalige redactie van artikel 366 WIB 1992 met betrekking tot belastingsaanslagen gevestigd op naam van de echtgenoot van wie zij feitelijk gescheiden zijn.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. menselijker invorderingsbeleid bij feitelijk gescheidenen
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de instelling van een pleegverlof.
Het zelfs tijdelijk opvangen van een persoon in hun gezin in het kader van pleegzorg is voor de pleegouders een ingrijpende gebeurtenis. Om hen op te leiden, en om hen anderzijds de tijd te geven hun gezinsleven beter af te stemmen op de pleegzorgsituatie stellen de indieners voor pleegouders specifieke verlofdagen toe te kennen. Dit pleegverlof zou aldus bestaan uit twee delen: 1° het opleidingskrediet: een recht op vijf dagen verlof dat ontstaat wanneer een werknemer voor de eerste keer een persoon onthaalt in zijn gezin en dat aangewend moet worden voor het volgen van vorming en opleiding; 2° het pleegkrediet: per aangevangen schijf van 6 maanden pleegzorg bouwt een werknemer één dag verlof op.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. pleegverlof
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie.
VRAAGT DE FEDERALE REGERING: 1. na te gaan of er zich in België nog problemen voordoen in het kader van de geboorteregistratie en daaraan gekoppeld eventueel maatregelen te nemen opdat 100 % geboorteregistratie kan worden verzekerd; 2. bij het onderhandelen over samenwerkingsverdragen en -akkoorden de problematiek van de geboorteregistratie altijd op de agenda te plaatsen; 3. in het kader van het federaal beleid inzake ontwikkelingssamenwerking logistieke steun te verlenen aan onze partnerlanden zodat – waar nodig – de geboorteregistratie kan worden verzekerd.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. geboorteregistratie
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van pleegzorg op federaal niveau
VRAAGT DE FEDERALE REGERING: 1. duidelijkheid te scheppen over de fiscale en parafiscale behandeling van de onkostenvergoeding die pleegouders ontvangen in het kader van het onthaal van een persoon in het gezin; 2. een fiscale pleegzorgbonus voor het pleeggezin in te voeren zodat al naargelang de duur van de pleegtermijn de persoon als kind ten laste kan ingebracht worden bij de inkomstenbelasting; 3. de rechtspositie van personen die opgevangen worden in een pleeggezin binnen het verzekeringsrecht te omschrijven en de knelpunten inzake het erfrecht weg te werken; 4. een pleegverlof voor pleegouders in te voeren zodat naar een betere combinatiemogelijkheid tussen arbeid en zorg gestreefd wordt, en meer algemeen te onderzoeken of bijvoorbeeld de rechten inzake ouderschapsverlof, e.a. tussen ouders en pleegouders kunnen gedeeld worden; 5. in samenspraak met de gemeenschappen de verschillen inzake de hoogte van de kinderbijslag en onkostenvergoeding weg te werken en naar een eenduidige regeling te streven voor alle pleegzorgsituaties; 6. ook in het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen de regeling op te nemen van de forfaitaire bijslag; 7. in de procedure van een gedwongen uithuisplaatsing van een kind ruimte te laten voor het opstellen van een afsprakennota inzake opvoedkundige aspecten, bezoekrecht e.d. tussen ouders, pleegouders en pleegkinderen, en naar een wettelijk hoorrecht voor pleegouders te streven.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. pleegzorg
Voorstel van resolutie over het recht op een gezelschapsdier.
VRAAGT DE REGERING: 1. ervoor te zorgen dat iedereen het recht heeft om een gezelschapsdier te houden, ongeacht de plaats waar hij of zij verblijft; 2. het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van gezelschapsdieren op de fysieke en mentale gezondheid van mensen te stimuleren; 3. een wetgevend kader te creëren dat de mogelijkheid geeft om gezelschapdieren toe te laten in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en bepaalde instellingen of woongelegenheden.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. gezelschapsdier
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, met een artikel 2ter, betreffende de controle op de banktarieven en het gratis maken van bepaalde verrichtingen.
Met hun wetsvoorstel beogen de indieners vooreerst dat financiële instellingen de prijzen van sommige diensten, waarvan een ruim publiek gebruik maakt, slechts mogen verhogen na voorafgaande toestemming van de bevoegde minister. Voorts moet steeds een verrichting gratis blijven, namelijk het opvragen van eigen geld aan het loket of aan de automaat.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. controle banktarieven en gratis maken van bepaalde verrichtingen
Wetsvoorstel betreffende de rechten van vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk beantwoordt aan maatschappelijke noden die de commerciële sector niet steeds in kan vullen. Zonder vrijwilligers zou onze samenleving vierkant draaien. Indieners willen de rechten van vrijwilligers wettelijk regelen. Een vrijwilliger voert in opdracht van een organisatie zonder winstoogmerk onbezoldigd en onverplicht een taak of activiteit uit ten behoeve van derden. Er bestaat geen verbintenis tussen een vrijwilliger en een organisatie. Aan de hand van een organisatienota krijgt de vrijwilliger informatie over de aard van de uit te voeren taken of activiteiten, of en in hoeverre de activiteiten verzekerd zijn, of er een vergoeding wordt uitbetaald. De vrijwilliger wordt eveneens gewezen op het bestaan van de geheimhoudingsplicht vervat in artikel 458 van het Strafwetboek. Vrijwilligerswerk ontstaat meestal op informele wijze. Tijdens het werk kunnen zich allerlei problemen voordoen die net omwille van het informele karakter ernstige gevolgen kunnen hebben voor de vrijwilliger. Dat gegeven hypothekeert het vrijwilligerswerk. Indieners stimuleren organisaties die vrijwilligers inschakelen om een speciale verzekering af te sluiten. Bovendien zal de familiale polis in de toekomst de dekking van vrijwilligerswerk niet meer kunnen uitsluiten. Indieners regelen de aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie, in hun onderlinge verhouding en tegenover derden. Vrijwilligers zijn niet aansprakelijkheid voor een toevallige lichte schuld. Bij de beoordeling van die aansprakelijkheid wordt rekening gehouden met het specifieke karakter vanhet vrijwilligerswerk. Een ander aspect is de sociaalrechtelijke en fiscale positie van de vrijwilliger. Een vrijwilliger is geen werknemer, noch een zelfstandige. Indieners stellen voor de kostendekkende vergoedingen die vrijwilligers ontvangen wettelijk te plafonneren, en behoudens tegenbewijs te vermoeden dat bij overschrijding van de plafonds betrokkene geen vrijwilliger is, zodat hij sociaalrechtelijk en fiscaal als andere nietvrijwilligers wordt behandeld. Dit voorstel voorziet tenslotte in een soepele regeling voor uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk willen verrichten.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. rechten van vrijwilligers
Wetsvoorstel tot afschaffing van de terugvorderingsplicht bij de kinderen bij opname van bejaarden in een rusthuis.
Maatschappelijke dienstverlening, een opdracht waarmee de OCMW’s belast zijn, kan de vorm aannemen van een bijdrage in de kosten van het verblijf in een rusthuis, wanneer de bejaarde deze kosten niet zelf helemaal kan betalen. Krachtens de OCMWwet moet het OCMW deze kosten vervolgens terugvorderen van onder meer de onderhoudsplichtige kinderen van de bejaarde. De opbrengst van zulke terugvorderingsmaatregelen is echter beperkt en de kosten ervan zijn aanzienlijk, aldus de indieners. Voorts veroorzaakt een terugvordering vaak conflicten in families en valt niet in te zien waarom de terugvorderingsplicht enkel geldt voor een verblijf in een rusthuis, en niet voor andere vormen van bejaardenzorg. De indieners stellen daarom voor deze terugvorderingsplicht af te schaffen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. afschaffen terugvorderingsplicht
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie.
Volgens de indieners worden vrouwen, allochtonen en personen met een handicap op de arbeidsmarkt nog steeds gediscrimineerd. Aangezien deze personen door hun relatief geringe kans op tewerkstelling ook een grote kans lopen om uit het maatschappelijk leven in zijn geheel te worden gesloten en aangezien de huidige regelgeving ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke kansen ontoereikend blijft, stellen zij voor, naar buitenlands voorbeeld, de werkgevers te verplichten een evenredig participatiebeleid te voeren, opdat deze personen op alle functieniveaus vertegenwoordigd zouden zijn in verhouding tot hun aandeel in de beroepsbevolking.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. evenredige arbeidsparticipatie
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
De indieners twijfelen eraan of circussen en rondreizende tentoonstellingen die werken met wilde dieren het welzijn van deze dieren kunnen waarborgen overeenkomstig de bepalingen van de Dierenwelzijnswet. Op grond van deze wet stelt de Koning lijsten op van dieren die mogen gehouden worden. De wet voorziet echter ook in een uitzondering op dit principe voor circussen en rondreizende tentoonstellingen. De indieners wensen dat ook circussen en rondreizende tentoonstellingen enkel dieren kunnen houden die voorkomen op de door de Koning vastgestelde lijsten.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. welzijn der dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de familienaam betreft.
De wetgeving inzake de toekenning van de familienaam, krachtens welke een kind in beginsel de naam van zijn vader draagt, discrimineert de vrouw, aldus de indiensters. Om die reden en omdat de diversiteit van gezinsvormen alsmaar toeneemt, stellen zij voor dat het kind de naam van de moeder zou dragen. Wanneer de afstamming van beide ouders vaststaat, zouden de ouders evenwel kunnen verklaren dat het kind een dubbele naam zal dragen, die van de moeder, gevolgd door die van de vader. Ingeval van adoptie wordt een gelijkaardige regeling voorgesteld.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. familienaam
Wetsvoorstel houdende wijziging van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, tot afschaffing van de honorariumsupplementen voor de door een ouder begeleide kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen
Artikel 50bis , § 2, c), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalde dat geen enkel honorariumsupplement mocht worden aangerekend voor de verstrekkingen verleend aan kinderen die samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat artikel werd opgeheven bij artikel 4 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg. Het was de bedoeling die bepaling op te nemen in het nieuwe artikel 138 van de ziekenhuiswet. Dat nieuwe artikel laat echter de categorie van de door een ouder begeleide kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen buiten beschouwing. Het gevolg daarvan is dat het ziekenhuis hen nu niet alleen supplementen voor een individuele kamer mag aanrekenen, maar ook een honorariumsupplement. Het nieuwe artikel 138, § 2, bepaalt bovendien dat een niet-verbonden arts een honorariumsupplement mag aanrekenen aan een patiënt die wordt opgenomenin een dienst voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, terwijl hem die mogelijkheid bij artikel 50bis , § 2, a) en b) uitdrukkelijk werd ontzegd. Er valt geen gegronde reden te bedenken voor die wijzigingen van de vroegere regeling. Wellicht werd een en ander bij de redactie van de wet van 14 januari 2002 over het hoofd gezien. Dit wetsvoorstel strekt er bijgevolg toe de vroegere regeling opnieuw in te stellen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. afschaffing van de honorariumsupplementen voor de door een ouder begeleide kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen met het oog op de invoering van 8 maart als extra feestdag.
De indiensters stellen voor dat 8 maart, internationale vrouwendag, een bijkomende feestdag zou worden waarop werknemers niet mogen tewerkgesteld worden.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. extra feestdag 8 maart
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de collectieve schuldenregeling.
Volgens de indiensters wijst de praktijk erop dat de collectieve schuldenregeling haar doelstelling moeilijk kan bereiken voor mensen die niet over een redelijk maandelijks inkomen beschikken. Daarom stellen zij onder meer de volgende wijzigingen voor: • het schorsen van de procedure van uithuiszetting en de mogelijkheid tot opheffing van reeds gelegde bewarende beslagen; • het uitdrukkelijk bepalen van de mogelijkheid tot verkoop uit de hand van een onroerend goed van de schuldenaar; • het ter beschikking stellen van een leefgeld dat overeenstemt met een volledig leefloon; • het beperken van de maximumduur van de minnelijke aanzuiveringsregeling tot vijf jaar en het afschaffen van de minimumduur van drie jaar voor de gerechtelijke aanzuiveringsregeling; • de mogelijkheid tot kwijtschelding van fiscale schulden; • de mogelijkheid tot volledige kwijtschelding van schulden; • de betaling door het Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast van de kosten verbonden aan de tussenkomst van de schuldbemiddelaar.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. collectieve schuldenregeling
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 702, 1026 en 1034ter van het Gerechtelijk Wetboek.
Wanneer een geschil over een geldsom aanhangig gemaakt wordt bij een rechter, beschikt deze vaak niet over voldoende en nauwkeurige informatie betreffende het gevorderde bedrag en zijn verantwoording. De indieners stellen voor dat, wanneer een vordering betrekking heeft op de betaling van een geldsom ten gevolge van de wanuitvoering van een overeenkomst, de dagvaarding of het verzoekschrift, op straffe van nietigheid, een gedetailleerd overzicht en verantwoording van de gevorderde bedragen, met inbegrip van de schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten, zou vermelden.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. vermelding gevorderde bedrag en zijn verantwoording
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, houdende invoering van een sperperiode voor het voeren van reclame voor de kinderfeesten.
Gedurende steeds langere periodes wordt reclame gevoerd waarin verwezen wordt naar sinterklaas, Sint-Maarten, de kerstman en de paashaas. Zulke lange reclamecampagnes zijn nefast voor de kinderen en kleine zelfstandigen, aldus de indieners van dit wetsvoorstel. Daarom stellen zij voor, de handelspraktijkenwet aan te vullen, waardoor de bedoelde reclame verboden zou worden in de door de wet bepaalde periodes.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. sperperiode reclame voor kinderfeesten
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Ethiek en Deontologie van de Gezondheidszorg.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. oprichting van een Hoge Raad voor Ethiek en Deontologie van de Gezondheidszorg
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.
Het veeleisende werk van informele thuisverzorgers die bvb. een zieke verwante bijstaan, is moeilijk te combineren met bezoldigde arbeid. Het systeem van loopbaanonderbreking voor medische bijstand moet hierbij soelaas brengen. De indienster stelt echter vast dat een aantal beperkingen de doeltreffendheid van het systeem hypothekeren: de beperkte duurtijd, de beperkte uitkeringen, de lange wachttijd om het verlof te laten ingaan, de beperking tot gezins- of familieleden tot de tweede graad, de beperkingen van dit recht in kleine KMO’s,... De indienster bepleit een aantal maatregelen om de flexibiliteit tussen werk en «mantelzorg» te vergroten. Zij laat zich onder meer inspireren door bestaande stelsels als het palliatief en het zwangerschapsverlof. Het geheel moet resulteren in een meer ontspannen arbeidsbestel.

Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
aanpassing van het stelsel van de werkloosheid om sociale en familiale redenen
Dit voorstel situeert zich in de sfeer van de thuiszorg: mensen die vrijwillig zorgen voor zwaar zorgbehoevende personen. In principe kunnen deze «mantelzorgers» een tijdskrediet of loopbaanonderbreking voor medische bijstand opnemen, maar sommigen onder hen vallen uit de boot wanneer zij, wegens werkloosheid, hun socialezekerheidsrechten verliezen. Om deze mensen te helpen wil de indienster het stelsel van de werkloosheid om sociale en familiale redenen aanpassen, zodat ook zij er gebruik kunnen van maken. Om misbruiken te voorkomen voegt ze daar een aantal voorwaarden aan toe. Ten slotte wil ze ook de uitkering verhogen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. werkloosheid om sociale en familiale redenen
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
Zwangere werkneemsters hebben recht op vijftien weken moederschapsverlof. Zij zijn verplicht één week verlof te nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum en acht weken na de geboorte. De overige zes weken mogen zij voor of na de geboorte nemen. De indieners zijn van oordeel dat de verplichte rustperiodes voor en na de geboorte te kort zijn en stellen voor deze periodes telkens met één week te verlengen, zodat het moederschapsverlof zeventien weken zou duren. Deze verlenging wordt doorgevoerd in een ander wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet. In dit wetsvoorstel wordt de regeling inzake de moederschapsuitkering, die werkneemsters genieten tijdens hun zwangerschapsverlof, aangepast aan de voorgestelde verlenging.

Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
wijziging van de artikelen 39 en 43 van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
Zwangere werkneemsters hebben recht op vijftien weken moederschapsverlof. Zij zijn verplicht één week verlof te nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum en acht weken na de geboorte. De overige zes weken mogen zij voor of na de geboorte nemen. De indieners zijn van oordeel dat de verplichte rustperiodes voor en na de geboorte te kort zijn en stellen voor deze periodes telkens met één week te verlengen, zodat het moederschapsverlof zeventien weken zou duren. Voorts stellen zij voor de regeling inzake nachtarbeid voor zwangere werkneemsters aan te passen. Dit wetsvoorstel hangt samen met een voorstel tot wijziging van de ziekteverzekeringswet, wat de moederschapsuitkering betreft, van dezelfde indieners.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. verbeteren van de moederschapsbescherming
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en de regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Mensen die in een mobiele woning verblijven of die geen verblijfplaats hebben, kunnen zich door de gemeente laten inschrijven op een referentieadres. Dit adres moet momenteel steeds het adres van een natuurlijke persoon zijn. Evenwel zijn slechts weinig natuurlijke personen hiertoe bereid. Daardoor ontstaan grote concentraties van mensen zonder vaste verblijfplaats die hun referentieadres bij één natuurlijke persoon hebben. Dergelijke concentraties leveren heel wat problemen op. Zo krijgen de zeldzame vrijwilligers meer en meer moeilijkheden met de overheden, die bijkomende inschrijvingen in het bevolkingsregister afremmen, waardoor bijvoorbeeld pasgeboren kinderen en hun moeders de cruciale eerste zorgen van Kind & Gezin missen. Deze problemen kunnen volgens de indieners worden verholpen door ook de mogelijkheid te bieden aan rechtspersonen (het zou dan voornamelijk gaan om officieel erkende organisaties die zich professioneel met deze mensen bezig houden)en OCMW’s om zich op te geven als referentieadres. Dit zou alvast twee grote voordelen bieden: een grotere garantie wat de echtheid van de gegevens betreft en een professionele begeleiding van deze mensen.

Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en de regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
waarbij aan huurdersbonden het recht van vertegenwoordiging in rechte wordt toegekend
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. aan huurdersbonden het recht van vertegenwoordiging in rechte toekennen
tot wijziging van artikel 27.5.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
Dit wetsvoorstel voorziet in een algemeen parkeerverbod binnen de bebouwde kom voor auto’s (vrachtwagens, trekkers, autocars), slepen en aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. De indieners menen daarmee tegemoet te komen aan een wens die leeft bij vele gemeentebesturen, alsook in de woonbuurten die geconfronteerd worden met de problematiek van parkerende zware voertuigen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. parkerende zware voertuigen
afschaffing van veemarkten
Om transport van slachtrijp vee en de daarmee gepaard gaande risico’s zo veel mogelijk te beperken wil het voorstel de veemarkten afschaffen. Meteen wordt dierenmishandeling op deze markten uit de wereld geholpen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. afschaffing van veemarkten
vorderingsrecht van consumentenorganisaties
Luidens het Gerechtelijk Wetboek, zoals dit geïnterpreteerd wordt door de rechtspraak, kan een vereniging die een collectief belang van haar leden behartigt, in principe geen beroep doen op de rechter, wanneer dat belang geschonden of bedreigd wordt. De wetgever heeft dit principe reeds afgezwakt, door aan sommige consumenten- en milieuverenigingen de mogelijkheid te geven, de rechter te verzoeken sommige praktijken te doen staken. Met haar wetsvoorstel gaat de indienster verder: erkende consumentenorganisaties moeten de mogelijkheid krijgen zich tot de rechter te wenden wanneer een collectief belang van de consumenten wordt geschaad of dreigt geschaad te worden.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. vorderingsrecht van consumentenorganisaties
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de verkopen aan de consument gesloten buiten de onderneming van de verkoper
De handelspraktijkenwet van 1991 beschermt de consument tegen de risico’s van bepaalde verkooptechnieken die het risico op een impulsieve aankoop vergroten. Dit geldt bvb. voor verkoop aan huis en in beurzen. De indienster van dit wetsvoorstel wil het toepassingsgebied van de wet van 1991 uitbreiden tot verkopen aan de consumenten die werden gelokt met geschenken. Zij wil tevens de uitzondering schrappen die geldt voor de verkoop van verzekeringen, en de verkoop aan de deur van dure consumptiegoederen verbieden.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. bescherming van de consument
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking
Tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen. In uitdrukkelijk door de wet bepaalde gevallen wordt de opzeggingstermijn evenwel geschorst bij opzegging gegeven door de werkgever voor of tijdens de schorsing. Staking is momenteel niet opgenomen als schorsingsgrond van de arbeidsovereenkomst die leidt tot een schorsing van de opzeggingstermijn. Volgens de indienster zouden werkgevers hiervan misbruik kunnen maken. Daarom stelt zij voor de regelgeving in die zin aan te passen dat ook in geval van opzegging door de werkgever voor of tijdens een staking de opzeggingstermijn wordt geschorst.

Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 127 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de invoering van een verbod van reclame voor het verstrekken van borstimplantaten

Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. verbod reclame voor het verstrekken van borstimplantaten
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 406 van het Strafwetboek ter vrijwaring van het stakingsrecht
Krachtens het Strafwetboek worden de personen die kwaadwillig het verkeer op onder meer spoorwegen of wegen belemmeren, gestraft. Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat deze bepaling zou gebruikt worden om actievoerders tijdens een wegblokkade naar aanleiding van een sociaal conflict te vervolgen, aldus de indieners. Met hun wetsvoorstel beogen zij dit uitdrukkelijk in het wetboek op te nemen.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. vrijwaring stakingrecht
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, teneinde van 8 mei een wettelijke feestdag te maken
Het is volkomen verantwoord de datum van 8 mei 1945 te herdenken. Voor de politieke wereld geldt immers de plicht om die volkenmoord nooit uit het geheugen te laten wissen; bovendien verwijst die datum naar de overwinning van de democratische waarden op het nazi-regime en op het Italiaanse fascisme door de installatie, in de diverse landen, van een democratisch politiek bestel dat gebaseerd is op ideologisch pluralisme. Ook en vooral sluit het einde van de Tweede Wereldoorlog een totaalconflict af, luidt het in Europa de langste periode van vrede in die we ooit kenden en worden dan een aantal nieuwe internationaalrechtelijke begrippen, waaronder dat van «misdaad tegen de menselijkheid » ingevoerd.
Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link. 8 mei wettelijke feestdag


Voor het volledige voorstel, klik op onderstaande link.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief