spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow sociale zaken arrow SP.a nationaal: Congres 15-16/10/2008
SP.a nationaal: Congres 15-16/10/2008 PDF Afdrukken
zondag, 26 oktober 2008

Vindt u ook dat de SP.a armoedebeleid opnieuw hoog aan de agenda moet zetten? Lees Magda's tussenkomst op het nationaal SP.a congres.

Beste vrienden, kameraden,

Ik had eigenlijk gehoopt dat Marcel hier zou gestaan hebben. Ik had hem overtuigd om mee te komen naar het congres. Maar op het laatste nippertje heeft hij toch afgehaakt, hij zag het niet zitten. Het congres en heel de voorbereiding was eigenlijk wat aan hem  voorbijgegaan .Je kon je mening immers alleen kwijt via de computer en Marcel heeft geen computer.

Marcel was destijds jongerendelegee op zijn bedrijf maar op 42 jaar ging zijn bedrijf dicht en stond Marcel op straat. Twee jaar later stierf zijn vrouw aan kanker. Toen begon de miserie pas, de rekeningen stapelden zich op, die van het ziekenhuis bleven maar komen. . Marcel kwam met zijn dopgeld echt niet meer rond. Hij ging wat bijwerken in het zwart om de rekeningen te kunnen betalen maar hij werd betrapt en geschorst door de RVA . Hij kwam op het OCMW terecht en moest nu rondkomen met 711 euro per maand. Na de vaste kosten van huur, water, gas en electricteit… hield hij niet veel meer over.

Toen hoorde Marcel van de financiële crisis en hij dacht wat hangt me nu weer boven het hoofd. Hij zette de TV aan en hoorde dat de SPa als grote eis naar voren schoof de garantie op de spaarboekjes tot 100.000 euro. 100.000 euro… Marcel kon zich daar niets bij voorstellen, 100.000 euro  . Hij zou willen dat de SPa harder op tafel zou kloppen om de huisdokter echt gratis te maken, om de huur- en energieprijzen  te blokkeren en de uitkeringen op te trekken want van 711 euro kunt ge verdomme ècht niet rondkomen.

Kameraden, ik had Marcel beloofd om het hier te komen vertellen, op de tribune van die partij waar hij nog altijd in gelooft en waar hij nog altijd lidgeld voor betaalt.

Maar waarvan hij verdomme zou willen dat ze méér zouden bezig zijn met mensen zoals hij, de mensen waarover het ook ging op de 17e oktober, de Werelddag van Verzet tegen armoede.

De dag waarop op het Sint Katelijneplein in Brussel  de Vlaamse, de Waalse, de Brusselse en de Belgische netwerken van armoedeorganisaties de handen in elkaar hadden geslagen om allemaal samen een manifestatie op poten te zetten rond armoede.

Het was hartverwarmend om getuige te mogen zijn van de onderlinge solidariteit daar op dat Brusselse plein.

De mensen daar op het plein  hadden begrepen dat arm zijn in Antwerpen  precies hetzelfde is als arm zijn in Luik of arm zijn in Brussel.

Het is dezelfde ongelijkheid, hetzelfde  onrecht, dezelfde schande.

Armoede kent geen kleur en geen grenzen.

Armoede gebeurt vlak bij ons. Het is de bedelaar aan het station, de hongerstakende illegaal, de slechtbetaalde interimmer, de alleenstaande moeder die haar onderhoudsgeld niet krijgt, de jonge allochtoon die niet aan de slag geraakt of de gepensioneerde van om de hoek .

Om al die mensen die vol verwachting naar de SPa kijken om hun belangen te verdedigen. Met 1,5 miljoen zijn ze ondertussen in Belgie, mensen die onder de armoedegrens zitten.

Kameraden ik stel voor dat we allemaal recht staan , weg uit de rode stoeltjes  in het midden en allemaal samen één stap naar links zetten.Daar is veel plaats , daar zijn veel mensen om  te verdedigen ,die het meer dan waard zijn om verdedigd te worden en waar niemand  anders voor opkomt.  

Magda De Meyer  

 

 

 

 

 

 

 

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief