spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow Het recht op de gratis hoeveelheid elektriciteit
Het recht op de gratis hoeveelheid elektriciteit PDF Afdrukken
vrijdag, 4 april 2008

Samen met verschillende andere organisaties verzet Verbruikersateljee zich tegen de eis van de energieleveranciers en de distributeurs om de levering van gratis elektriciteit af te schaffen. Verbruikersateljee opent een klachtenlijn om de klachten te bundelen en te eisen dat ieder gezin krijgt waar het recht op heeft. Als voorzitter van het Verbruikersateljee roept Magda iedereen op om de eindfactuur van het energieverbruik zeker na te kijken of de 'gratis elektriciteit' wel degelijk verrekend werd.

Verbruikersateljee wil behoud gratis stroom en spijkerharde garanties voor de effectieve toepassing ervan. Nu valt immers 1 op 4 gezinnen uit de boot. Verbruikersateljee opent dan ook een klachtenlijn terzake om de klachten te bundelen en te eisen dat elk gezin in Vlaanderen krijgt waar het recht op heeft met terugwerkende kracht.

Vind je op je eindfactuur niet het zinnetje: 'Gratis elektriciteit (zie onderstaand voorbeeld: een besparing van 41.56 euro)', laat het weten aan Magda. Zij zorgt ervoor dat je klacht terecht komt.

Image

 Ieder huishoudelijke afnemer heeft in Vlaanderen recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. U heeft recht op 100 kilowattuur per huishoudelijke afnemer, vermeerderd met 100 kilowattuur per inwonende persoon.

Een voorbeeld:

Een echtpaar met 2 kinderen heeft dus recht op 100 kilowattuur per aansluitingspunt + 400 kilowattuur voor 4 inwonende personen, dus samen 500 kilowattuur gratis stroom. Voor een prijs van 17.6036 euro per 100 kilowattuur wordt dat 88.018 euro.

Let wel: de inwonende personen moeteningeschreven staan op dat adres op 1 januari van het jaar waarop de berekening slaat. Als er in de loop van het jaar iemand bijkomt, dan zal deze persoon pas het jaar daarop in aanmerking komen voor de berekening.

Controleer uw jaarlijkse afrekening.

U heeft immers recht op de gratis kilowattuur. Een kleine verlichting van uw energiefactuur is mooi meegenomen. Nochtans blijkt dat heel wat huishoudelijke afnemers deze gratis hoeveelheid stroom niet ontvangen.

Uw leverancier is verplicht om deze gratis hoeveelheid stroom in de jaarlijkse afrekening in mindering te brengen op uw factuur. De meeste mensen hebben deze afrekening in de loop van februari ontvangen of ontvangen die eerstdaags.

Ga dus zeker na of deze gratis hoeveelheid stroom ook werkelijk vermeld staat op uw jaarlijkse eindafrekening.

Als dit niet vermeld staatop uw afrekening, vraag dan aan uw leverancier om een nieuwe juiste afrekening waarbij rekening wordt gehouden met uw recht op uw gratis kilowattuur. Uw leverancier moet u dit recht toekennen. Mogelijk vraagt uw leverancier wel een attest over uw gezinssamenstelling.

Ook wie over een budgetmeter beschikt, of van het sociaal tarief geniet heeft het recht op deze hoeveelheid gratis stroom.

Als uw leverancier na uw klacht niet ingaat op uw vraag om u dit recht toe te kennen, neem dan contact met de Vreg, de Vlaamse reguleringsinstantie voor elektriciteit en aardgas.

Stuur u klacht schriftelijk naar:

Vreg

Graaf de Ferrarisgebouw,

Koning Albert II-laan 20 bus 19

1000-Brussel

De Gezinsbond en Verbruikersateljee raden de gezinnen aan om na te gaan of deze gratis kilowattuur is toegekend. Het is zelfs mogelijk dat u al enige jaren deze gratis hoeveelheid stroom niet heeft ontvangen. Dan kan u om een rechtzetting met terugwerkende kracht vragen.

Tevens vragen wij u naar aanleiding van de discussie in het Vlaams parlement waarbij overwogen wordt om deze gunstige maatregel af te schaffen ons te signaleren wie deze gratis stroom niet heeft ontvangen. De Gezinsbond en de consumentenorganisatie Verbruikersateljee, (het project Energie en Armoede van Samenlevingsopbouw en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, willen samen met U garant staan dat uw recht op een hoeveelheid gratis stroom niet wordt aangetast.

Deze organisaties roepen de gezinnen op te signaleren wanneer zij deze gratis stroom niet ontvangen hebben. Deze gegevens worden dan gebundeld en overhandigd aan de Vreg en de Vlaamse regering.

Bij moeilijkheden om dit recht af te dwingen kan u contact nemen met Verbruikersateljee, Grasmarkt 105 bus 51, 1000-Brussel tel 02/5520248 of email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief