spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow Waasland-Magda arrow duurzame en goedkope energie - debatavond 5/12, Roxy Temse
duurzame en goedkope energie - debatavond 5/12, Roxy Temse PDF Afdrukken
maandag, 3 december 2007

Over de wantoestanden op de energiemarkt, over de socialistische alternatieven, over de coöperatieve Power4You en over jouw mening, organiseerde sp.a-nationaal op woensdag 5 december in Temse een debatavond over goedkope en duurzame energie. Klik door om het verslag en de informatie van die avond na te lezen.

Image

Te dure energiefactuur?

De energiefactuur zal weer een stuk duurder uitvallen dan vorig jaar. De energiemarkt is geliberaliseerd en je hebt dus de vrijheid om je energieleverancier te kiezen. Maar wie van ons ziet door de bomen het bos nog? Ben je nu beter af bij Electrabel of kies je toch maar voor Nuon? En mogen zij, zoals enkele maanden geleden is aangekondigd, zomaar de prijs voor elektriciteit of gas laten stijgen? Onlangs kwam daar nog het Power4You-project bij. Het idee bouwt verder op de sterkte van de aloude socialistische coöperatieven. Door de gezamenlijke aankoop van (groene) energie kun je als lid van deelnemende organisaties als de Huurdersbond, het Verbruikersateljee, het ABVV, sp.a. … aan goedkope energie geraken en dit aan prijzen die gegarandeerd vastliggen voor 1, 2 of 3 jaar. Over de wantoestanden op de energiemarkt, over de socialistische alternatieven, over de coöperatieve Power4You én over de mening van de mensen daarover organiseerde de sp.a in de Roxy in Temse op 5 december een debatavond over duurzame & goedkope energie. De advertentie van deze energieavond vindt u hier: http://magdademeyer.be/images/stories/bestanden/energieavond_advertentie.pdf

Debat

Magda De Meyer (erequaestor Kamer) was moderator. Zij gaf ook enige toelichting bij de overheidsinitiatieven van de voorbije jaren en het parlementaire werk dat nodig was om de bevoegde energieminister sociaal bij te sturen (sociaal energietarief, automatische toekenning van dat tarief, het uitblijven van een ombudsdienst energie…). Ze schetste ook de voordelen die mensen kunnen krijgen als ze energie nemen via bemiddeling van de coöperatieve ‘Power4You’ (cfr. www.power4you.be). U verneemt er zeker nog meer van want sp.a, ABVV en de socialistische mutualiteiten verspreiden rond het initiatief binnenkort massa’s folders via de kantoren van mutualiteit en vakbond.

Kurt De Loor (Vlaams parlementslid) gaf een toelichting bij het energiebeleid van de Vlaamse regering en bij de inspanningen die het OCMW kan doen op het vlak van rationeel energiegebruik. Hij verdedigde ook de LAC’s (lokale adviescommissies), die binnen de schoot van het OCMW dossiers van energiewanbetaling begeleiden. Recent nog werden die in de krant aangevallen omdat ze in de praktijk vaak overkomen als incassobureaus voor energieleveranciers. De Loor stelde dat er ook heel wat goedwerkende LAC’s zijn.

Peter Hertog (gedeputeerde energie Oost-Vlaanderen) kon er omwille van begrotingsbesprekingen niet bij zijn. Hij bezorgde de deelnemers in elk geval een overzichtje van de energiemaatregelen van het Oost-Vlaamse provinciebestuur (de tekst vindt u in bijlage).

Mike Nachtegael (gemeenteraadslid Sint-Niklaas) projecteerde enige slides (zie pdf in bijlage) waarop te zien was hoe een middelgrote stad als Sint-Niklaas energiebesparende initiatieven kan nemen; bv. het ondertekenen van een lokaal Kyoto-protocol, een spaarzame openbare verlichting, een zuiniger gemeentelijke wagenpark, het ondersteunen van het initiatief van de klimaatwijken (gestart door BBL)…

Frank Van Dorsselaer (OCMW-raadslid Stekene) sprak ook vanuit de praktijk: hij gaf koudweg de ontstellend gestegen prijzen van stookolie. Hij sprak dan ook de hoop uit dat de nieuwe regering vlug werk zou maken van tegemoetkomingen voor mensen met onbetaalbare energiefacturen. De meest kwetsbare groep heeft het minst middelen en de minste informatie om energiebesparende initiatieven te nemen. “Mensen die elke euro twee keer moeten omkeren hebben echt geen geld om bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren. Van Dorsselaer hield ook een pleidooi voor de uitbreiding van het Stookolie- en Energiefonds van het OCMW om mensen met betalingsproblemen te helpen.

Eric Houtman (adviseur van vice-premier Freya Vandenbossche) had het onder andere over de consumentenafspraken met energiesector -zie: http://www.freyaweb.be/index.php?b=consumentenzaken&cat=2&themeId=18&id=40- en de gedragscode die er (letterlijk) voor moet zorgen dat men u niet aan het (dure) lijntje houdt wanneer u bij uw leverancier vragen of klachten hebt.

François Possemiers van de CREG (de Commissie voor de Regulering

van de Elektriciteit en het Gas) gaf via tabellen een mooi overzicht van de samenstelling van de prijzen voor elektriciteit en gas (tranport, distributie, . Hij toonde aan er eigenlijk nog altijd een de facto monopolie van Electrabel is ondanks het feit dat er nieuwe spelers op de markt zijn. Toezichthoudende instanties als de CREG en de VREG hebben op dit moment te weinig wettelijke middelen om een halt toe te roepen aan de permanente hold-up op de portemonnee van de consument.

Tot op vandaag is er nog altijd geen centrale ombudsdienst energie…Magda De Meyer gaf daarom aan de toehoorders nog een aantal nuttige adressen mee waar de mensen nu al terecht kunnen bij vragen of klachten aangaande hun energiefactuur: bij ‘Hermes’ (Vooruitgangstraat 50, 1200 Brussel, tel. 0800/12033 - fax 0800/12057 en ) kunnen klanten terecht met hun vragen over de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt. Bij de ‘Algemene Directie Controle en Bemiddeling van het FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie’ (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02/277.51.11, fax 02/277.54.53, ), de zogenaamde Economische Inspectie, kunt u in afwachting van de installatie van een ombudsdienst terecht met uw klachten.

De zaal aan het woord

Er werd ook ruim aandacht gegeven aan vragen en bemerkingen van de aanwezigen op het debat.

Zo signaleerde –een ex-werknemer van Electrabel!- hoe de schandalige opbrengsten van de energiegigant allemaal in de zakken van de Fransen verdwijnt. Nu de kerncentrales afgeschreven zijn, zullen de superwinsten voor de Fransen nog verhogen. Op www.greenpeace.be kunt u hierover een lollig filmpje bekijken. sp.a pleit voor een mottenballentaks waarbij deze winsten worden afgeroomd om verplicht te investeren in hernieuwbare energie.

Er was ook –ondanks de gedragscode en de consumentenafspraken die Freya Vandenbossche onderhandelde- veel wrevel over de klantonvriendelijkheid en onbereikbaarheid van de leverancier. Als iemand vragen heeft bij een energiefactuur of als iemand een prijsvergelijking wil maken tussen leveranciers: vaak geraakt men gewoon telefonisch niet binnen, worden brieven of mails helemaal niet beantwoord… Het personeel dat de callcenters bemand is dikwijls niet geïnformeerd en doet niet aan follow-up. Zelden wordt er doorverbonden met het backoffice… Mensen die niet over een PC/internet… beschikken komen in hun zoektocht naar contact of naar goedkopere tarieven van een kale kermis thuis. Kan een gemeentebestuur hier een rol spelen (bv. energieloket)?

Er ging ook veel aandacht naar het installeren van zonnepanelen. Een investering van bijvoorbeeld 15.000 euro levert zo’n 3.000 euro aan premies op en de investering is fiscaal aftrekbaar. Na zo’n 10 jaar kan is de investering terugverdient en is de stroomproductie zuivere winst. Mensen die energie over hebben van hun zonnepanelen worden eigenlijk ook energieproducent. Dat energieoverschot kan tegen betaling verkocht worden.

Er werd gesignaleerd dat er gemeenten zijn die bemiddelen om gezamenlijke aankoop van zonnepanelen te doen; o.a. in de Rupelstreek (Niel, Rumst…). Iemand zei dat er kwaliteitsbewaking moet zijn, want bv. in China gemaakte zonnepanelen zijn niet duurzaam.

Een toehoorder signaleerde dat mensen met een bescheiden woning wél een bouwaanvraag moeten doen voor het installeren van zonnepanelen; als er minimum 20% van het dak wordt ingenomen is een bouwaanvraag verplicht. Hoe kleiner het dak, hoe groter de administratieve rompslomp dus… Moet door Vlaamse parlementairen bekeken worden.

Iemand merkt op dat mensen die geen belastingen betalen hun energiebesparende investeringen dus gewoon niet fiscaal kunnen aftrekken. De Vlaamse regering zal hieromtrent in 2008 initiatieven nemen, cfr. http://start.vlaanderen.be/solution.php?solution_id=1195446626178

Volgende links zijn zeker de moeite voor wie meer informatie zoekt:

klachten/vragen

http://mineco.fgov.be/protection_consumer/complaints/complaints_nl_001.htm à praktische informatie over het indienen van klachten/vragen met modelformulieren voor particulieren en bedrijven

voor lokale besturen

http://www.frge.be  à gemeenten of lokale entiteiten kunnen hier terecht voor goedkope leningen of energiebesparing voor de meest behoeftigen (opgelet momenteel moet het gaan om steden of gemeenten van meer dan 50.000 inwoners maar daar is het zaak om met verschillende gemeenten of steden te poolen en samenwerkingsverbanden te sluiten)

 

http://www.fedesco.be à  gemeenten vinden hier informatie over het oprichten van lokale esco's (energy savings companies) met o.a. een modelbestek voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen http://www.fedesco.be/nl/nl_publication_zonne.html 

reguleringstanties

http://www.creg.be à federale wetgeving, tarieven elektriciteit en gas…

http://www.vreg.be à Vlaamse tegenhanger van de CREG, heeft een betrouwbare vergelijkingsmachine waar u kunt nagaan welke elektriciteit- of gasleverancier voor u het goedkoopste is; toont ook hoe een energiefactuur er uit ziet en geeft een overzicht van de sociale maatregelen.

energieleveranciers

http://www.power4you.be à nieuwe coöperatieve die naar aloude socialistische gewoonte voordelige stroom- en gastarieven onderhandelde voor een grote groep mensen; de energie is 100% groen en wordt duurzaam geproduceerd. Het OIVO (www.oivo.be) doet de onafhankelijke klachtenbehandeling.

 

http://www.lampiris.be à firma die het beste aanbod deed aan de coöperanten van Power4You

http://www.wasewind.be à 100% windenergie uit het Waasland; energieleverancier die van Greenpeace maximumscore kreeg inzake groene energie; de vergelijkende tabel inzake duurzame en klantvriendelijk energie is te vinden op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene_stroom/ranking 

premies

http://www.energiesparen.be à subsidies (zonnepanelen, zonneboilers, superisolerend glas, dakisolatie, condensatieteketels, …); rationeel energieverbruik, energiekalender 2008, energiewinstcalculators…

http://www.bouwpremies.be à commerciële site met allerlei producenten, dakwerkers, glazenmakers, bedrijven die zonnepanelen plaatsen…

consumentenbelangen

http://www.verbruikersateljee.be à beweging voor de kleine consument die het voor die consument vaak opneemt tegen de energiereuzen; interessante publicaties over schuldoverlast. Mensen die ‘horrorverhalen’ hebben over hun energieleverancier en hun factuur mogen dat altijd aan het Verbruikersateljee melden. Ze leggen een zwartboek aan. Het Verbruikersateljee roept op om zeker de eindafrekening (die begin volgend jaar komt) grondig na te kijken. Wordt bijvoorbeeld de gratis KWh vermeld? Er is 100 KWh gratis per aansluitingspunt en per gezinslid. Een alleenstaande heeft recht op 200 gratis KWh en dat moet u ook op uw eindafrekening vinden. Naar verluidt zou echter 1 op 4 mensen die gratis KWh niet krijgen. In het oog houden dus en zeker laten weten als u het niet krijgt! Heel wat mensen krijgen ook aanmaningsbrieven en ingebrekestellingen: wij willen de extra kosten in kaart brengen die dat met zich meebrengt. Laat dit dan zeker weten aan het Verbruikersateljee: via – tel.: 02/552.02.48.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief