spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow mantelzorg arrow sp.a wil extra aandacht voor ziekenhuisbacteriën in rusthuizen
sp.a wil extra aandacht voor ziekenhuisbacteriën in rusthuizen PDF Afdrukken
maandag, 5 december 2005

Bron: internetDe huidige campagnes tegen de ziekenhuisbacteriën focussen alleen op de ziekenhuizen. sp.a pleit voor méér aandacht voor het probleem van de rusthuizen waar nu al 1 op de 5 bewoners drager is van MRSA. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) pleit tegen gemeenschappelijke kamers en voor een menswaardige behandeling van de rusthuisbewoners.

Op vraag van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal platform Ziekenhuishygiëne voert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) momenteel in samenwerking met het referentielaboratorium voor MRSA (ULB, Erasmus, Brussel) een nationale MRSA-enquête uit in Belgische rust- en verzorgingstehuizen. In deze studie wordt het dragerschap van MRSA nagegaan in een representatief staal van 60 rust- en verzorgingstehuizen (RVT) van alle RVT’s in België (totaal aantal=985). Er worden 2701 bewoners van 55 RVT’s onderzocht. De voorlopige resultaten van deze studie bevestigen een sterke toename van het MRSA probleem in de RVT’s. Het nationale prevalentiecijfer van MRSA-dragerschap in de rust-en verzorgingstehuizen wordt op dit moment geschat op 19%. Dat wil zeggen dat bijna één RVT-bewoner op 5 drager is van MRSA (in de neus, keel of klinische stalen zoals wonden). Dat cijfer ligt zowat 3 tot 4 maal hoger dan wat naar voren kwam uit eerdere enquêtes in 1997 en 2000. Tegelijk nam ook het resistentiecijfer gevoelig toe (36,9% nu, tegenover 19,4% in 2000).
Om hier aan te verhelpen schuift Magda De Meyer een aantal urgente maatregelen naar voren: - Individualistische aanpak van de verschillende huisartsen omruilen voor een collectief infectiepreventiebeleid waarbinnen de Coördinerend Raadgevende Arts (CRA) die in elke RVT werd aangesteld een belangrijke rol dient te spelen.
- Rusthuizen moeten ook over een infectiepreventieverpleegkundige beschikken (met specifieke opleiding in de rusthuishygiëne, bijvoorbeeld microbiologie, algemene hygiëne, desinfectie en sterilisatie, voedingshygiëne, wond- en katheterzorg, isolatie, enz.). Zij moet de CRA bijstaan in de uitwerking van een infectiepreventiebeleid in het rusthuis. - Een gestructureerde, goed georganiseerde samenwerking met de regionale ziekenhuishygiëneplatforms is noodzakelijk. - Afstappen van gemeenschappelijke kamers in rusthuizen. - Bijkomende middelen voorzien om overschorten, wegwerphandschoenen en maskers te bekostigen en om microbiologische screening binnen het RVT-ROB toe te laten.
Magda De Meyer vraagt namens de sp.a meer aandacht voor de rusthuisbewoners die besmet zijn. Wij vernemen dat in bepaalde rusthuizen bewoners besmet met MRSA geïsoleerd worden in hun kamer, voor deze groep moet een menswaardige behandeling gewaarborgd worden (beter is het hygiëne-maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld hen als laatste in de rij verzorgen).

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief