spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow Waasland-Magda arrow Liefkenshoekspoortunnel sleutel voor economie én mobiliteit in Waasland
Liefkenshoekspoortunnel sleutel voor economie én mobiliteit in Waasland PDF Afdrukken
woensdag, 6 december 2006

Volksvertegenwoordgier Magda De Meyer (sp.a) drong in de Kamer aan bij staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens om de realisatie van de Liefkenshoekspoortunnel strak op schema te houden. Ten laatste in 2012 moet hij in gebruik worden genomen. Deze missing link in het goederentransport via het spoor is cruciaal voor de explosief groeiende containertrafiek in het Linkeroever-havengebeid en voor de leefbaarheid in de omliggende Wase dorpen.

Image

De ontwikkeling van het havengebied op Linkeroever neemt een hoge vlucht. Het wordt meer en meer ook een belangrijke groeipool op het vlak van de tewerkstelling voor het Waasland. De haven van Antwerpen ‘boomt’ in z’n geheel, het aandeel van de Waaslandhaven zit daarin al op 17 miljoen ton (cijfers 2005). Dat is momenteel meer dan 10% van de globale Antwerpse haventrafiek (151,6 miljoen ton). Tegen 2030 verwacht men maar liefst een verdubbeling van deze trafiekcijfers….  De Waaslandhaven krijgt daarin een steeds groter aandeel. Het economische effect wordt indrukwekkend: alleen al de fiscale baten voor gemeenten als Beveren en Zwijndrecht en de tewerkstelling voor het hele Waasland zullen opvallend toenemen. Qua tewerkstelling zat men eind 2005 op 11.800 arbeidsplaatsen; daarin zitten de jobs uit de onderaanneming en andere indirecte tewerkstelling niet ingerekend. De helft van al de werknemers uit de Waaslandhaven is afkomstig uit de regio zelf. Men schat dat in 2030 de verhouding van de havenactiviteiten op linkeroever zal toegenomen zijn van die 10% naar 50%! Tegen dan zal het Deurganckdok volledig operationeel zijn.

 

Voornamelijk door de explosief groeiende containertrafiek brengt die ontwikkeling echter ook een belangrijke belasting op de leefbaarheid met zich mee, vooral van het verkeersnet in het Waasland. Er worden op de wegen van en naar het linkeroevergebied meer dan 7000 vrachtwagens per dag verwacht. Dat is maar liefst vier maal meer dan vandaag. Volgens Magda De Meyer wordt nog te weinig rekening gehouden met deze stoet aan vrachtwagens die op ons af komt. De bestaande wegeninfrastructuur is daar niet op voorzien; er zijn een aantal problematische mobiliteitsknelpunten...

De Wase gemeenten (voor hun havenbelangen georganiseerd via de Intercommunale Land van Waas), het havenbedrijf en het Vlaamse Gewest moeten naast hun economische ambities voor ‘hun’ haven op linkeroever ook dringend een masterplan inzake leefbaarheid uitzetten: geluidsoverlast, verkeersafwikkeling, bescherming van de Beverse dorpskommen.

Een zeer haalbare –daar reeds besliste- investering inzake leefbaarheid, wordt de Liefkenshoekspoorwegtunnel. Die brengt volgens Magda De Meyer gegarandeerd een enorme ontlasting wat betreft het vervoer over de weg. De tunnel dient daarmee tegelijk onze haveneconomie én de verkeersleefbaarheid voor de regio. Momenteel wordt de Waaslandhaven voor goederentreinen langs Oostelijke weg enkel ontsloten via de bestaande spoortunnel langsheen de Kennedytunnel. Dat is daarenboven nog eens een van de drukste spoortunnel inzake personenvervoer. Magda De Meyer: “Door de verdere operationalisering van het Deurganckdok zal het verkeer op de Wase wegen nog toenemen. De nieuwe spoortunnel aan Liefkenshoek maakt ’t mogelijk dat er per dag 80 extra goederentreinen kunnen worden ingezet. Daarmee worden duizenden vrachtwagens van de weg gehaald. Volgens de Vlaamse Havenvereniging tonen studies aan dat de Kennedyspoortunnel zijn capaciteitsgrens zal bereiken tegen 2012. Dat wordt een sleutelmoment waarbij een verkeersinfarct en bijwijlen zelfs een complete stilstand op de Wase wegen dreigt… In het verleden werd al eens beloofd dat de Liefkenshoekspoorwegtunnel tegen eind 2011 operationeel zou zijn, precies om tegemoet te komen aan de dreigende capaciteitsgrens van de bestaande Kennedyspoortunnel”, aldus nog De Meyer die vreest voor een verkeersinfarct in het Waasland als alles niet strikt op schema blijft. Eerder pleitte ze al voor een tolheffing voor vrachtwagens aan de nieuwe ontdubbelde Scheldebrug in Temse, omdat die zeker een aanzuigeffect gaat hebben bij verkeerscongesties in het havengebied. Ze vroeg dan ook aan partijgenoot en staatssecretaris Bruno Tuybens in de Kamer een actuele stand van zaken inzake de nieuwe spoortunnel.

 

Tuybens antwoordde dat de investering voor de tunnel gerealiseerd zal worden via een publiek-private samenwerking. De preselectie van de kandidaten is gebeurd na een oproep tot kandidatuurstelling met bekendmaking op Europees niveau. Er werden voorlopig drie groepen geselecteerd, die allen op 4 oktober laatstleden een bestek ontvingen. De offertes worden verwacht eind januari 2007. Na onderhandelingen en gedetailleerde uitwerking van het project zal de toewijzing kunnen gebeuren in de loop van volgend jaar. Intussen lopen de procedures in verband met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan alsook in verband met de bouwvergunningen. De werken zouden kunnen starten begin 2008. In dat schema kan de indienststelling van de spoortunnel gebeuren in 2012, zoals gepland was.

Eerder verklaarde Tuybens al dat het aandeel van het spoorverkeer in de totale Antwerpse haventrafiek verhoogd moet worden van 8% momenteel naar 15% in 2020. De Liefkenshoekspoortunnel is daartoe de figuurlijke sleutel in een omvangrijk haveninvesteringsplan van NMBS-poot Infrabel. Samen met zijn partijgenote Magda De Meyer blijft Tuybens daarenboven druk zetten op een doorbraak in het dossier van de zogenaamde ‘Ijzeren Rijn’, de kortste goederenspoorverbinding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied in Duitsland.

 

Vraag en antwoord inzake de Liefkenshoekspoortunnel in de Kamer infrastructuur is na te lezen op http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/51/ic1107.pdf (pp. 27-28 van de pdf).
home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief