spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow Temse arrow Magda De Meyer wil tol voor vrachtwagens op ontdubbelde Temsebrug
Magda De Meyer wil tol voor vrachtwagens op ontdubbelde Temsebrug PDF Afdrukken
dinsdag, 28 november 2006

Er gaan stemmen op om vrachtwagens tol te laten betalen aan de nieuwe ontdubbelde Scheldebrug in Temse. Die extra brede oeververbinding moet normaal gezien in mei 2009 gebruiksklaar zijn. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) is het idee genegen. Ze ziet kansen om het openbaar vervoer in de Wase regio beter uit te bouwen en dit ook te financieren via deze tolheffing.

Image

Magda De Meyer op wandel in de buurt van de Scheldebrug met een aantal partijgenoten. Wordt de brug in Temse, nu nog een lokale oeververbinding, binnenkort een internationale vrachtwagenroute?

De Vlaamse regering koestert grootste plannen om het verkeersinfarct in en om Antwerpen uit het slop te halen. Zo komt er een totaal vrachtverbod doorheen de Kennedytunnel en zal het vrachtverkeer richting Liefkenshoektunnel via betere aanvoerroutes aangezwengeld worden. Ook staat met de Oosterweelverbinding een belangrijke nieuwe verbinding op stapel om de Schelde in Antwerpen te overbruggen. De Liefkenshoektunnel en de toekomstige Oosterweelverbinding worden tolverbindingen. Dat staat vast. De tolheffingen op deze belangrijke verkeerskunstwerken zullen dienen om de financiering van het masterplan van Antwerpen te spijzen, een plan waarin veel aandacht is voor beter openbaar vervoer.

 

In Temse staat een gloednieuwe brug –naast de bestaande Scheldebrug- op stapel, waardoor een nieuwe snelle 2x2-baansverbinding over de Schelde gerealiseerd wordt. De Scheldebrug in Temse wordt bij verkeerscalamiteiten nu al gebruikt als makkelijk alternatief om Antwerpen te bereiken. Ook het gevaarlijk ADR-transport dat al jaren niet meer door de Kennedytunnel mag, raast daarom in Temse op enkele meters van een verstedelijkt gebied waar mensen wonen, slapen, eten…

Met het totale vrachtverbod doorheen de Kennedytunnel in combinatie maet de tolheffing op de Oosterweelverbinding en de Liefkenshoek, vrezen vele bewoners langs de N16 in Temse,  milieuverenigingen als  ABLLO (Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) en sp.a-Temse dat het aanzuigeffect van de ontdubbelde Scheldebrug in Temse nefast zal worden voor de leefbaarheid van de Scheldegemeente. Het Gewestelijk Uitvoeringsplan en de bouwplannen voor de Scheldebrug zitten momenteel in openbaar onderzoek en vele mensen hebben precies omwille van de te verwachten verkeersoverlast van het internationale vrachtverkeer en de druk op de leefbaarheid in de dicht bevolkte wijken rond de N16 al formeel bezwaar aangetekend tegen de plannen.

 

Vandaag lanceert ABLLO daarenboven het idee van een tolheffing voor vrachtwagens aan de nieuwe ontdubbelde Scheldebrug in Temse. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer vindt dit een werkbaar idee. Zij ziet het Antwerps model waarbij wegentol wordt gebruikt om het collectief vervoer beter en sneller uit te bouwen zeker overplaatsbaar naar de situatie in Temse en in het Waasland. Zo kan de opbrengst van de tolheffing voor vrachtwagens aan de Scheldebrug naar een mobiliteitsfonds gaan, waarmee geïnvesteerd wordt in begeleidende maatregelen voor de verkeersveiligheid, een beter openbaar vervoer in Temse en in het Waasland of fietspaden en een toegankelijke stationsomgeving. Er kan ook meer geld vrijgemaakt worden om in het hele Waasland versneld ‘projecten netmanagement’ door te voeren, waardoor busverbindingen beter afgestemd worden op het spoorwegennet. Trein- en busstations kunnen uitgerust worden met meer gratis parkings en betere fietsstallingen voor de pendelaars. Meer bushaltes kunnen met de extra middelen worden uitgebouwd zodat ze daadwerkelijk toegankelijk worden voor mindervaliden. Tenslotte kunnen er ook extra middelen worden gegenereerd voor bedrijfsvervoerplannen en investeringen in betere bovenlokale fietsverbindingen.

 

De Meyer wil de tol enkel voor vrachtwagens. De mensen die in Temse met de auto over de brug rijden hebben met het slecht uitgebouwde openbaar vervoer vaak geen alternatief. Noteer daarbij dat de treinreizigers vanuit het Waasland vanaf 10/12 dan nog eens slechter af gaan zijn met slechtere treinverbindingen naar Antwerpen, Gent en Brussel. Naar onze hoofdstad is het bovendien al jaren een beetje langer reizen vanuit het Waasland. In de daluren is er maar om het uur een trein langs Temse en via de alternatieve route moet in Dendermonde een kwartier gewacht worden. Dat is niet meer van deze tijd. Je zou voor minder in je auto stappen. Treinverbindingen in het Waasland moeten performanter. De trein nemen moet een waardevol alternatief worden voor het autogebruik.

 

Ondanks de goed-nieuws-show die tot nu toe ter zake werd opgevoerd, valt in elk geval te verwachten dat de nieuwe ontdubbelde Scheldebrug vanaf 2009 zál worden gebruikt als goedkoop alternatief voor colonnes vrachtwagens die de betalende overgangen in Antwerpen willen vermijden. “Alle Scheldeoeververbindingen moeten op dezelfde manier functioneren. Dat betekent dat een vrachtwagentol aan de Temsebrug onvermijdelijk is. Zonet komt er binnen de kortste keren een verschuiving naar de goedkoopste en makkelijkste overgang. Zo werkt de economie nu eenmaal. Wat voor ons als sp.a essentieel is, is dat de leefbaarheid in de dorpskernen langs de Wase Scheldekant behouden blijft”, aldus nog De Meyer die hierover de bevoegde Vlaamse ministers Kris Peeters en Katheen Van Brempt zal aanschrijven.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief