spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow Minister Onkelinx: sociale rol deurwaarder beter benadrukken
Minister Onkelinx: sociale rol deurwaarder beter benadrukken PDF Afdrukken
donderdag, 16 november 2006

Naar aanleiding van de dodelijke afloop van een beslaglegging op een inboedel van een 85-jarige man in Sint-Niklaas eerder deze week, pleitte  volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) daarnet in de Kamer bij justitieminister Laurette Onkelinx (PS) voor een dringende bezinning met betrekking tot bepaalde deurwaarderspraktijken. De minister verklaarde zich bereid te zoeken naar pistes om de sociale rol van de deurwaarder beter te benadrukken.

Image

Uiteraard is het niet de bedoeling om schuldenaars een vrijgeleide te geven om hun schulden niet te betalen, noch om de vinger te wijzen naar iemand in dit dramatische Sint-Niklase dossier, maar er moet wl nagedacht worden over de manier waarop iemand kan aangemaand worden te betalen. Magda De Meyer: Het afnemen van het hele hebben en houden van iemand is een bijzonder vergaande ingreep die ook de integriteit van iemand aantast. Met name kwetsbare personen zoals mensen in armoede of hoogbejaarden verdienen een meer omzichtige aanpak met meer nadruk op preventieve bemiddelingsacties. Is het verantwoord om voor een paar duizend euros iemands inboedel aan te slaan, wetende dat de meeste openbare verkopen van meubels en huisraad maar een habbekrats opbrengen en vaak zelfs niet voldoende zijn om de deurwaarderskosten te dekken, laat staan de eigenlijke schuld. Ook uithuiszetting zorgt enkel voor nog meer ellende: betrokkene staat op straat zonder inboedel en moet helemaal opnieuw beginnen, vaak ten laste van het OCMW. Een voorafgaandelijke bemiddeling zou heel wat maatschappelijke kosten achteraf kunnen voorkomen. Tenslotte brengen dergelijke praktijken ook de persoonlijke veiligheid van de deurwaarder zelf in gevaar zoals de recente voorvallen hebben bewezen, aldus nog De Meyer.

De Meyer vroeg daarom vandaag in de plenaire zitting van de Kamer aan bevoegd minister Onkelinckx om bepaalde deurwaardersprocedures eens onder de loep te nemen met bovenstaande argumenten in het achterhoofd. De Meyer pleitte uitdrukkelijk voor bijsturingen in de wetgeving inzake inbeslagnames, waarbij het bemiddelingsluik een veel grotere nadruk krijgt. In het huidige systeem is het menselijke leed naar verhouding van de economische opbrengst van de inbeslagnames buitensporig hoog. De Meyer diende ter zake al een aantal wetsvoorstellen in; cfr.:

 

Magda De Meyer stelde daarenboven vast dat de wet momenteel enkel voorziet dat het OCMW pas verwittigd wordt vlak voor de uithuiszetting van een schuldenaar. Ze suggereerde aan de minister om lang vr de boedelverkoop het OCMW en andere sociale diensten in te schakelen om tot een realistisch afbetalingsplan te komen.

 

Minister Onkelinkx betreurde in haar reactie het incident in Sint-Niklaas en verklaarde te allen tijde bereid te zijn om nieuwe pistes te onderzoeken om de sociale rol van de deurwaarder te benadrukken.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief