spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow Magda actief arrow verslag van een verkiezingsdag in Masina, sloppenwijk nabij Kinshasa
verslag van een verkiezingsdag in Masina, sloppenwijk nabij Kinshasa PDF Afdrukken
donderdag, 9 november 2006

Op 29 oktober was volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) in Kinshasa (RDC). Zij vertelt haar wedervaren als Europees waarnemer bij de 2de ronde van de presidentsverkiezingen waar ze Kinshasha. Een positieve balans voor de democratie in Congo, zo overschouwt ze de verkiezingsdag… buiten een kort spannend moment toen ze door gewapende milities moest worden ontzet omdat een menigte haar wagen in brand dreigde te steken.

Image

Magda De Meyer: ‘De eerste verkiezingsronde werd gehouden in RDC op 30 juli 2006, na de stemming over de grondwet in december 2005. Toen nam ik deel aan een observatiemissie in Mbuji Mayi (3 miljoen inwoners - hoofdstad van de regio Zuid-Kasaï)

Vermits er na de eerste ronde geen duidelijke meerderheid was voor 1 kandidaat, moest een tweede ronde gehouden worden. De Kamer van Volksvertegenwoordigers zond een waarnemersmissie bestaande uit drie personen. Daarnaast waren er nog 3 senatoren en 9 parlementairen via AWEPA die aan de Belgische observatiemissie deelnamen. Ook de Belgische NGO’s hebben waarnemers gestuurd.

Ik werd ingedeeld in een waarnemersteam samen met André Moens en Olga Smets van de Belgische ambassade. Onze waarnemersmissie ging naar Masina, een verloederde sloppenwijk aan de rand van Kinshasa. We bezochten 18 stemlokalen; meestal gelegen in scholen. De missie vertrok aan de ambassade om 5:30 u. Onze eerste observatiepost was onbruikbaar wegens hevige regenval (regenseizoen!). De straten stonden blank en mensen moesten tot over hun knieën door het water waden. De auto kon er niet meer door. De eerste bereikbare post was om 6:45 u. wél bereikbaar. Elk kieslokaal was goed voor ca. 350 kiezers. In de 1ste kieslokalen die we bezochten hadden enkel de leden van het bureau en eventuele aanwezige getuigen al gestemd. Er waren nog geen kiezers komen opdagen. Het kiesmateriaal was meestal aanwezig, volledig en goed opgesteld. In sommige al te kleine lokaaltjes konden maar 2 van de voorziene 4 kieshokjes in karton worden opgesteld. Naarmate de dag vorderde kwamen er meer en meer partijgetuigen opdagen, soms meerdere per partij. Afhankelijk van de beslissing van de voorzitter van het stembureau werden ze al dan niet met meer dan 1 persoon per partij toegelaten. In sommige lokalen kon dit tot overbevolking leiden en zelfs een beetje intimiderend overkomen voor de kiezer.

In 1 stemlokaal had men de urnen verwisseld. Naast de verkiezing van de presidentskandidaat (Bemba of Kabila) moesten immers ook de provinciale vertegenwoordigers worden aangeduid. Er dienden dus 2 formulieren te worden ingevuld: 1 voor de presidentskandidaat en 1 voor de provinciale vertegenwoordiger die in twee verschillende urnen moesten gedeponeerd worden (een oranje voor de president en een witte voor de provincie) Er waren opvallen veel vrouwen aangewezen als leden van het kiesbureau. In enkele kiesbureaus waren de stemhokjes niet goed geplaatst; bijvoorbeeld voor een venster zodat het geheim van de stemming niet gegarandeerd was. In een ander lokaal waren de stemhokjes niet opgesteld er werden de kiezers naar een hoekje geleid om hun formulieren in te vullen. De geleverde hokjes waren immers vochtig geworden en konden niet opgesteld worden.

De afgewezen getuigen gingen zich beklagen bij de massa die buiten voor de schoolpoorten stond en er begon zich geleidelijk aan een gespannen sfeer op te bouwen. We hoorden geroep en gejoel en gebonk op de ijzeren schoolpoort, dat voorturend aanzwol. Via GSM werden we verwittigd dat de banden van onze auto waren platgezet door enkele heethoofden buiten en dat men zelf de auto dreigde in brand te steken. Politieversterking werd opgeroepen om de menigte uit elkaar te drijven en ook EUFOR was paraat voor als het verder uit de hand zou lopen. Uiteindelijk werd door mijn waarnemerscollega van de ambassade een gewapende escorte opgeroepen om ons te ontzetten.

Rond 11:00 u. arriveerden we veilig en wel in het hotel. De regen begon te minderen en er kwamen weer meer kiezers opdagen. In sommige lokalen was er te weinig licht voor het invullen van de kiesbrief, zodat mensen uit het hokje moesten komen om te zien wat of wie er nu precies op de formulieren stond. De kiesformulieren zelf waren duidelijk en overzichtelijk, telkens met een foto van de kandidaat. De analfabeten konden aan de hand van de foto en met een vingerafdruk hun keuze op het formulier kenbaar maken.

In totaal bezochten we 18 stembureaus. Er werden geen zware problemen vastgesteld. De sfeer was goed. Afhankelijk van het uur waarop de kieslokalen openden (tussen 6:00 en 7:00 u. gewoonlijk) werd het sluitingsuur bepaald: elk lokaal moest 11 uren openblijven. We assisteerden bij het tellen van de stemmen in lokaal 1596G in Masina. In dit lokaal dienden normaal 319 mensen hun stem uit te brengen. In totaal daagden 180 mensen op. Bij het tellen van de stemmen bleek een verdeling 2/3-1/3 voor de twee presidentskandidaten -126 Bemba, 54 Kabila-; een tendens die zich later op de avond zou bevestigen in vele stembureaus in Kinshasa, waar Bemba duidelijk populairder is dan Kabila. Tijdens de telling probeerden nog extra partijgetuigen het kieslokaal binnen te komen wat echter duidelijk geweigerd werd. Volgens de instructies was het immers verboden dat mensen binnen en buiten gingen tijdens de telprocedure. Dit om fraude te vermijden.

Globale balans van de waarnemersmissie in Kinshasa: goed verloop van de verkiezingen; -op een paar uitzonderingen na- geen geweld; soepel verloop van de telling; materiaal (inclusief verlichting) was meestal in orde en de partijgetuigen hebben hun rol gespeeld.

De aanwezigheid van de Belgische waarnemers was belangrijk om de schrik bij de bevolking voor wat zou kunnen gebeuren weg te nemen, vertrouwen in te boezemen en de blijvende interesse en bezorgdheid van België voor Congo te benadrukken.  Ook onze NGO’s apprecieerden de aanwezigheid van de Belgische parlementairen. In de toekomst zal via AWEPA en de Kamer nauw samengewerkt worden met de nieuw-verkozenen in Afrika.’

Magda De Meyer - vollksvertegenwoordiger (sp.a)

 

 

 

 

 

 

 

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief