spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow tewerkstelling arrow Brandweerhervorming met behoud van rechten voor pompiers
Brandweerhervorming met behoud van rechten voor pompiers PDF Afdrukken
donderdag, 12 oktober 2006

Zopas ondervroeg volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) in de kamercommissie binnenlandminister Patrick Dewael over de komende brandweerhervormingen. Er bestaat nogal wat ongerustheid bij professionele en vrijwillige brandweerlui en bij de lokale besturen. Minister Dewael lichtte al een tipje van de sluier op over hoe de brandweerdiensten er na de hervorming gaan uitzien. Momenteel heeft zowat elke zichzelf respecterende gemeente een eigen brandweerkorps.

Image

Uit het antwoord blijkt dat de minister werkt aan de oprichting van zogenaamde ‘hulpverleningszones’ met rechtspersoonlijkheid. Vertegenwoordigers van de in de betrokken zones participerende gemeenten zullen zetelen in een Raad van Bestuur en een Bestuurscollege, zodat de lokale verankering gegarandeerd blijft. De toekomstige hulpverleningszones kunnen organisatorisch vergeleken worden met de reeds operationele politiezones, alhoewel de grootte van elke zone nog niet bepaald werd. Een zonecommandant –bijgestaan door een ‘technische commissie’ (met brandweerlieden van de verschillende vestingsplaatsen)- staat in voor de dagelijkse operationele leiding van een hulpverleningszone die verschillende kazernes en hulpposten overkoepelt. De minister werkt ook aan een nieuw statuut voor het beroepspersoneel, waarbij ook uitdrukkelijk plaats blijft voor de vrijwillige brandweerlieden die een eigen statuut zullen krijgen. Belangrijk daarbij is dat de minister aan Magda De Meyer beloofde dat behoud van de verworven rechten voor iedereen wordt gegarandeerd. Ook voor de overgang van de goederen van de gemeente die worden overgedragen naar de zone voorziet het wetsontwerp een regeling: de gemeentelijke dotatie aan de zone wordt verminderd a rato van de geschatte waarde van de overgedragen goederen.

Zie ook http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/51/ac1063.pdf voor het hele debat in de Kamercommissie.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief