spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow architecten beter beschermd bij schadegevallen
architecten beter beschermd bij schadegevallen PDF Afdrukken
dinsdag, 6 december 2005

Bron: internetsp.a is er zich van bewust dat de 10-jarige aansprakelijkheid voor de gebreken in de bouw voor architecten al jaren een pijnpunt vormt bij het uitoefenen van hun beroep. In tegenstelling tot de aannemers dient een architect deze aansprakelijkheid immers persoonlijk op eigen goederen te dragen, aangezien hij momenteel niet kan genieten van de beperkte aansprakelijkheid die de uitoefening in een vennootschap zou kunnen bieden. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer (sp.a) is tevreden met het voorstel dat eerstdaags in de Kamer wordt gestemd.

In de praktijk is gebleken dat de architect bij een schadegeval zeer vaak het gelag dient te betalen, vermits hij als enige partij in de bouwsector deontologisch verplicht is zich te verzekeren.
Ook met betrekking tot deze verzekering rijzen er al te vaak problemen. Niet alleen lopen de verzekeringspremies de spuigaten uit, maar in vele gevallen blijkt de verzekerde waarborg ook onvoldoende.
Dit alles leidt al te vaak tot professionele en persoonlijke financiële drama’s zowel voor de architect als voor consumenten-bouwheren. Een zeer snel en efficiënt wetgevend optreden in deze materie is volgens sp.a dan ook noodzakelijk.
De afgelopen weken werd in de Kamercommissie “Bedrijfsleven” het “Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon” besproken dat zeker en vast positieve gevolgen zal hebben op het beroep van architect.
Dit Wetsontwerp heeft immers tot doel om enerzijds alle architecten de mogelijkheid te geven hun beroep uit te oefenen in het kader van een vennootschap, zodat de persoonlijke aansprakelijkheid beperkt zal worden en anderzijds wil het duidelijkheid scheppen omtrent de verzekeringsplicht en dit zowel in het voordeel van de architecten als de consumenten-bouwheer. sp.a steunt dit Wetsontwerp ten volle. Het is na te lezen op de website van de Kamer: Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon
Omdat sp.a het ook belangrijk vindt de mening van de sector in deze te horen, hebben wij er vorige week in de Kamercommissie op aangedrongen enkele architecten uit te nodigen voor een hoorzitting. Bijgevolg had de Kamercommissie op 23 november 2005 de eer en het genoegen de Heer Van Breemdam (Voorzitter van de Nederlandstalige Raden van de Orde van Architecten), de Heer Leyssens (Voorzitter van de Nationale Raad van Architecten) en de Heer Verstraeten (Algemeen Directeur van de Vlaamse Architectenorganisatie) te ontvangen. Tijdens deze hoorzitting bleek dat de architecten huidig wetgevend optreden ten zeerste appreciëren en slechts enkele kleinere problemen wilden signaleren o.a. omtrent een overgangsperiode bij overlijden, de noodzaak om bijv. ook als éénpersoons-BVBA in een dergelijke vennootschap te kunnen instappen en het invoeren van een verzekeringsplicht per project. De amendementen die eerstdaags zullen worden ingediend, komen aan deze opmerkingen uit de sector tegemoet. Uit deze hoorzitting onthouden wij ook dat er zo snel mogelijk werk dient te worden gemaakt van de uitbreiding van de verzekeringsplicht naar de andere actoren van het bouwproces, bijvoorbeeld de aannemer en de bouwpromotor. sp.a engageert zich dan ook ten volle hier op korte termijn werk van te maken.
Het wetsontwerp in verband met het beroep van architect wordt eerstdaags gestemd in de Kamercommissie.

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief