spacer naam spacer
spacer
nieuws biografie links zoeken evenementen contact
spacer
home arrow consumentenzaken arrow Recht op (goedkoopste) energie
Recht op (goedkoopste) energie PDF Afdrukken
maandag, 12 december 2005

Bron: internetMet de winter voor de deur moeten duizenden Belgen het met weinig of geen elektriciteit stellen. “Onverantwoord”, meent Kamerlid Magda De Meyer (sp.a). Zij heeft daarom twee voorstellen ingediend. Een voorstel om het recht op energie op te nemen in de grondwet, en een wetsvoorstel dat moet garanderen dat het recht op sociale energietarieven automatisch wordt toegekend, en wel aan de laagste prijs (Colruyt-principe).

Voor de meeste mensen is het gebruik van energie een evidentie. Koken, voedsel bewaren, het huis verwarmen, … we doen het zonder er bij na te denken. Spijtig genoeg is energie voor veel Belgen nog steeds een luxeproduct. Daarom wil sp.a het recht op energie opnemen in de grondwet.
In 2004 werden 43.455 Vlamingen ‘gedropt’ door hun energieleverancier omwille van betalingsproblemen. De Meyer: “In een geliberaliseerde markt wordt het recht op energie belangrijker. De overheid zelf is niet meer verantwoordelijk voor productie en levering van elektriciteit, en moet dus garanties bieden dat mensen niet zo maar kunnen afgesloten worden.”
Energie is grondrecht Ondanks de liberalisering is de energieproductie niet volledig overgeleverd aan de vrije markt. Zo voorziet de overheid in een aantal maatregelen ter bescherming van de zwakste consumenten (sociaal tarief, minimumlevering van 6 ampère stroom per gezin. De Meyer: “Maar zelfs binnen dit kader bestaat er nog altijd de ‘mogelijkheid’ om mensen af te sluiten. Voor ons onaanvaardbaar.”
Het afsluiten van elektriciteit is volgens De Meyer ook een inbreuk op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: ‘Niemand mag onderworpen worden aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.’ “Onze grondwet voorziet wel het recht op wonen. Maar hoe kan je spreken van recht op degelijke huisvesting als je toelaat dat mensen zonder elektriciteit worden gezet? Mensen afsluiten is mensen uitsluiten, en dus wil sp.a dat ook het recht op energie wordt opgenomen in de grondwet.”
Colruyt-wet Daarnaast heeft De Meyer ook een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas dit ook automatisch toegekend krijgen. Bovendien zorgt het wetsvoorstel ervoor dat dit tarief gegarandeerd lager ligt dan wat op de vrijgemaakte markt kan worden bekomen.
Begin juni bleek nog uit onderzoek van Testaankoop dat maar liefst in zeven op de tien gevallen het sociaal elektriciteitstarief duurder uitviel dan het meest voordelige tarief op de markt. Met de automatische toekenning aan de ‘gegarandeerd laagste prijs’ wil sp.a dat alle rechthebbenden het sociaal tarief ook echt ontvangen.
Momenteel doen een goeie 200.000 mensen beroep op her sociaal tarief. Als we nochtans de leefloontrekkers, de personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en de bejaarden die genieten van een inkomensgarantie samen tellen komen we aan meer dan 300.000. Een pak mensen hebben dus niet het sociaal tarief waar ze recht op hebben omdat ze hiervoor zelf de eerste stap moeten zetten: attesten opvragen, formulieren invullen, aanvraag indienen, … Allemaal niet zo vanzelfsprekend voor deze mensen.
De Meyer wil dat de energieleveranciers hun klanten doorgeven aan de Kruispuntbank die dan aan hen laat weten welke klanten in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Op die manier worden alle paperassen vermeden.
Tenslotte bepaalt het voorstel dat het sociaal tarief nooit hoger mag zijn dan de laagste prijs die je gelijk waar in België voor je energie kunt bekomen. Deze sociale prijzen zullen periodiek door de CREG worden vastgelegd zodat een sociale klant in heel België gas en elektriciteit krijgt aan dezelfde –laagste – prijs. Voor deze sociale klanten mogen de energiebedrijven ook geen ’vaste kosten’ aanrekenen. De invoering van dit Colruyt-principe is echt revolutionair.
Meer Info: Magda De Meyer 03/771.25.11

home

sociale zaken
mantelzorg
volksgezondheid
dierenwelzijn
tewerkstelling
wetsvoorstellen
Waasland-Magda
Magda actief
consumentenzaken
leefmilieu
vragen in de kamer
Temse
Archief